Defence of Not Strictly Enlighted Reason. Several Remarks About Reflexivity and Critic

Paweł Urbański

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2017.043

Abstract


The paper presents process of autonomisation of enlightened reason and its influences on the constitution of social sciences. My thesis is that the gap between dynamic ongoing social complexity and social science has been increasing since Enlightenment. Moreover, I argue that the  mode of conceptualization of social world by social sciences multiplies complexity rather than explains it. To show this dependency I use the well-known example of a deficit of food in eighteenth-century France. Despite these problems I claim that enlightened reason is still indispensable in scientific practice.


Keywords


Enlightenment; social science; nature; autonomy; reflexivity; complexity; reason

Full Text:

PDF (Polish)

References


Adorno T., Horkheimer M., Dialektyka Oświecenia, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1994.

Berlin I., Pokrzywione drzewo człowieczeństwa, przeł. H. Hardy, Warszawa 2004.

Baczko B., J. J. Rousseau, Samotność i wspólnota, Warszawa 1964.

Beck U., Społeczeństwo ryzyka, przeł. S. Cieśla, Warszawa 2002.

Bourdieu P., Medytacje pascaliańskie, przeł. K. Wakar, Warszawa 2006.

Bourdieu P., Zmysł praktyczny, przeł. M. Falski, Kraków 2008.

Buck-Morss S., Hegel, Haiti i historia uniwersalna, przeł. K. Bojarska, Warszawa 2014.

Condorcet N., Szkice obrazu postępu ducha ludzkiego przez dzieje, przeł. B. Suchodolski, Warszawa 1957.

Desrosieres A., Politics of large numbers, trans. C. Naish, Harvard University Press, London 1998.

Durkheim E., O podziale pracy społecznej, przeł. K. Wakar, Warszawa 1999.

Elias N., Neutralność i zaangażowanie, przeł. J. Stawiński, Warszawa 2003.

Foucault M., Bezpieczeństwo, terytorium i populacja, przeł. M. Herrer, Warszawa 2010.

Foucault M., Historia seksualności, przeł. T. Komendant, Gdańsk 2010.

Habermas J., Strukturalne przemiany sfery publicznej, przeł. W. Lipnik, M. Łukasiewicz, Warszawa 2006.

Hegel G. W. F., Wykłady z historii filozofii, przeł. Ś. F. Nowicki, t. I i II, Warszawa 1994.

Hegel G. W. F., Fenomenologia ducha, przeł. Ś. F. Nowicki, Warszawa 2010.

Holbach P., System przyrody, przeł. J. Jabłońska, H. Suwała, t. I i II Warszawa 1977.

Kmita J., Czarnoksięstwa humanistów, Poznań 2015.

Koselleck R., Warstwy czasu, przeł. K. Krzemieniowa, J. Merecki, Warszawa 2012.

Koselleck R., Semantyka historyczna, przeł. W. Kunicki, Poznań 2012.

Koselleck R., Krytyka i kryzys, przeł. J. Duraj, M. Moskalewicz, Warszawa 2015.

Latour B., Polityka natury, przeł. A. Czarnacka, Warszawa 2009.

Latour B., Nigdy nie byliśmy nowocześni, przeł. M. Gdula, Warszawa 2011

Luhmann N., Systemy społeczne, przeł. M. Karczmarczyk, Kraków 2007.

Marquard O., Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, Warszawa 1994.

Marquard O., Apologia przypadkowości, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994.

Marks K., Engels F., Manifest komunistyczny, przekłada zbiorowy, Warszawa 1949.

Nietzsche F., Wiedza radosna, przeł. L. Staff, Kraków 2004.

Nowak A., Wyobraźnia ontologiczna, Warszawa 2016.

Ossowski S., Demokracja w świecie napięć politycznych, Warszawa 1951.

Rousseau J. J., Trzy rozprawy z filozofii społecznej, przeł. H. Elzenberg, Warszawa 1956.

Rousseau J. J., Emil, czyli o wychowaniu, przeł. W. Husarski, t. I i II, Wrocław 1955.

Rousseau J. J., Umowa społeczna, przeł. A. Peretikowicz, Kęty 2007.

Sloterdijk P., Kryształowy pałac, przeł. B. Cymbrowski, Warszawa 2011.

Sorel G., Złudzenia postępu, przeł. E. Breiter, Kraków 2015.

Starobinski J., Emblematy rozumu, przeł. M. Ochab, Warszawa 1997.

Bauman Z., wywiad: http://krytykapolityczna.pl/swiat/bauman-goldkorn-wywiad

(dostęp on-line: 18.01.2017).

Hume D., O stanie średnim: http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?article463

(dostęp: 31.03.2017)


Partnerzy platformy czasopism