“The Question has the last Word”. God in the Thought of Emmanuel Lévinas

Magdalena Mickielewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2017.022

Abstract


Emmanuel Lévinas is known as a philosopher who set a new paradigm of thinking in the twentieth-century philosophy – the paradigm of another human being. In developing the concept of metaphysics as ethics, he pointed to what stands behind it, namely the Infinity, God and the Good to which God calls us through the face of the Other. In the text "The question has the last word". God in the thought of Emmanuel Lévinas I am looking for clues of God in the philosophical writings of Lévinas. Moreover, I point to the Judaic inspiration of his thoughts while reading his philosophical writings in combination with Talmudic comments. My research question is: how is it possible, that the philosopher who claimed that God is absent in our reality, at the same time constantly referred to him, and since the beginning of his scientific career considered the question of God as the most important in the fulfillment of the meaning of our human existence?


Keywords


Lévinas; God; ethics; Other; Judaism

Full Text:

PDF (Polish)

References


Gadacz T., „Transcendencja tak transcendentna, że aż nieobecna”. Bóg potrzeby – Bóg pragnienia w filozofii Emmanuela Lévinasa, [w:] tenże, Filozofia Boga w XX wieku. Od Lavelle’ a do Tischnera, WAM, Krakow 2007, s. 118–148.

Hartmann N., Myśl filozoficzna i jej historia, przeł. J. Garewicz, Comer, Toruń 1994.

Jędraszewski M., Ja i Inny. Lévinas – Buber, [w:] Lévinas i inni, red. T. Gadacz, J. Migasiński, WFiS UW, Warszawa 2002, s. 98–110.

Levinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, PWN, Warszawa 1998.

Levinas E., Cztery lektury talmudyczne, przeł. E. Burska, Oficyna Literacka, Krakow 1995.

Levinas E., Etyka i Nieskończony. Rozmowy z Philippem Nemo, przeł. B. Opolska-Kokoszka, PAT, Krakow 1991.

Levinas E., Imiona własne, przeł. J. Margański, KR, Warszawa 2000.

Levinas E., Inaczej niż być lub ponad istotą, przeł. P. Mrowczyński, Aletheia, Warszawa 2000.

Levinas E., Istniejący i istnienie, przeł. J. Margański, Homini, Krakow 2006.

Levinas E., O Bogu, który nawiedza myśl, przeł. M. Kowalska, Znak, Krakow 1994.

Levinas E., Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, przeł. E. Sowa, Wyd., IFiS PAN, Warszawa 2008.

Levinas E., Trudna wolność. Eseje o judaizmie, przeł. A. Kuryś, Atext, Gdynia 1991.

Morgan M. L., Revelation in Judaism, [w:] tenże, Discovering Levinas, Cambridge University, Nowy Jork, s. 370‒376.

Skarga B., Emmanuel Lévinas – metafizyka jako etyka, [w:] Filozofia XX wieku, t. 1, red. Z. Kuderowicz, Wiedza Powszechna, Warszawa 2002, s. 114–148.

Tischner J., Emmanuel Lévinas, [w:] tenże, Myślenie według wartości, Znak, Krakow 2002, s. 166–180.


Partnerzy platformy czasopism