The Unconscious Religiousness in Victor Frankl’s Logotherapy Project

Aleksandra Kondrat

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2015.035

Abstract


In his logotherapic vision of life, Frankl appeal to the concept of an unconscious God. I consider, Polish translation, The Hidden God (Bóg ukryty) in this case, irrelevant. The term ‘unconscious’ is being used in his writing not by mere coincidence. It touches the sacral sphere of life. Similarly to Jaspers, faith doesn’t have dogmatic characteristics. It is connected to a conscious will of a human being. Authenticity is a characteristic of the true religiousness. It is free from narrow-mindedness and sanctimoniousness; it affirms life in every aspect; doesn’t captivate religiousness of others.

Keywords


logotherapy; the hidden God; unconscious religiousness; spirituality

Full Text:

PDF (Polish)

References


Feuerbach L., Wykłady o istocie religii. Wykład dwudziesty pierwszy, przeł. E. Skowron i T. Witwicki, Warszawa 1981.

Frankl V. E., Ärztliche Seelsorge, Wien 1966.

Frankl V. E., Bóg ukryty. W poszukiwaniu ostatecznego sensu, przeł. Aleksandra Wolnicka, Warszawa 2012.

Frankl V. E., Homo patiens, przeł. R. Czarnecki, Warszawa 1984.

Frankl V. E., Nieuświadomiony Bóg, Warszawa 1978.

Frankl V. E., Psycholog w obozie koncentracyjnym, przeł. S. Zgórska, Warszawa 1962.

Frankl V. E., Psychoterapia dla każdego, przeł. Roman Czarnecki, Warszawa 1978.

Freud S., Przyszłość pewnego złudzenia, [w:] Pisma społeczne, przeł. R. Reszke, Warszawa 1998.

Głaz S., Zarys historii psychologii religii, [w:] Podstawowe zagadnienia psychologii religii, red. S. Głaz, WAM, Kraków 2006.

Grzegorczyk A., Empiryczne wyróżnienie duchowości, [w:] Fenomen duchowości, red. A. Grzegorczyk, J. Sojka i R. Koschany, Poznań 2006.

Jaspers K., Szyfry transcendencji, przeł. Cz. Piecuch, Toruń 1995.

Kłoczowski J. A., Czym jest duchowość? Kontekst religijny i kulturowy, [w:] Fenomen duchowości, red. A. Grzegorczyk, J. Sojka i R. Koschany, Poznań 2006.

Levinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998.

Marcel G., Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei, przeł. P. Lubicz, Warszawa 1984.

Nossol A., Teologia na usługach wiary. Wokół zagadnień odnowionej teologii, Opole 1978.

Piecuch Cz., Człowiek metafizyczny, Warszawa 2001.

Piecuch Cz. (red.), Karl Jaspers. Myślenie zaangażowane, Kraków 2011.

Popielski K., Noetyczny wymiar osobowości, Lublin 1994.

Rubin J. B., Psychoanaliza i duchowość, [w:] Psychoanaliza i religia w XXI wieku. Współzawodnictwo i współpraca, red. David M. Black, przeł. A. Skórzak, Kraków 2009.

Socha M., Duchowość jawna i ukryta. Czy warto kruszyć kopie o status naukowy badania duchowości?, „Roczniki Psychologiczne”, 2013, t. 16, z. 3, ss. 367–390.

Świderska A., Z historii psychoanalitycznych rozważań nad obrazem Boga, „Psychoterapia”, 2011, nr 1(156).

Wittgenstein L., Wykłady o religii i etyce, przeł. Wojciech Sady, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.

Wolicki M., Wiara religijna, http://religie.wiara.pl/files/old/religie.wiara.pl/zalaczniki/ 2009/11/03/1257241238/1257243014.pdf, s. 200 [dostęp z dnia: 2014-04-12].

Zimnicka-Kuzioła E., Główne stanowiska w psychologii religii, „Kultura i Wartości”, nr 1(2012).


Partnerzy platformy czasopism