Axiological Character of Egotic Sphere in Tischner’s Thought

Agnieszka Wesołowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2015.034

Abstract


The paper presents the conception of egotic consciousness understood from the axiological and phenomenological perspective. In the work Fenomenologia świadomości egotycznej Tischner presents phenomenological considerations about self-consciousness. In the light of the results of analyses conducted by Tischner, egotic consciousness is understood as axiological sphere. In the perspective of the phenomenology of egotic consciousness, being a result of revealing Tischner’s original thought, in its beginning, Husserl’s conception of transcendental consciousness is one of the possibilities.

Keywords


phenomenology; egology; consciousness; axiological „I”; cognition

Full Text:

PDF (Polish)

References


Chudy W., Rozwoj filozofowania a „pułapka refleksji”, Lublin 1995.

Frank M., Świadomość siebie i poznanie siebie, przeł. Z. Zwoliński, Warszawa 2002.

Gloy K., Wprowadzenie do filozofii świadomości, przeł. T. Kubalica, Kraków 2009.

Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, księga pierwsza, przeł. D. Gierulanka, Warszawa 1967.

Ingarden R., O niebezpieczeństwie „Petitionis principii” w teorii poznania, [w:] tenże, U podstaw teorii poznania, część pierwsza, Warszawa 1971.

Tischner J., Aksjologiczne podstawy doświadczenia „ja” jako całości cielesno-przestrzennej, [w:] „Logos i Ethos: rozprawy filozoficzne, red. K. Kłósak, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1971.

Tischner J., Fenomenologia świadomości egotycznej, [w:] tenże, Studia z filozofii świadomości, Kraków 2006.

Tischner J., Impresje aksjologiczne, „Znak” 1970, nr 2/3.

Tischner J., Solidaryzacja i problem ewolucji świadomości, [w:] Studia z teorii poznania i filozofii wartości, red. W. Stróżewski, Wrocław 1978.

Tischner J., Świat ludzkiej nadziei. Wybor szkicow filozoficznych 1966–1975, Kraków 1975.

Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000.


Partnerzy platformy czasopism