Intuition in Kant’s Philosophy According to Benedykt Bornstein

Anna Tomaszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2015.007

Abstract


The article presents the views of Benedict Bornstein, formulated in his early writings, such as The Pre-established Transcendental Harmony as the Foundation of Kant’s Theory and The Basic Problem of Kant’s Theory of Cognition (both works originally written in Polish). These views pertain to the Kantian dualism of concepts and intuitions and they are presented against the background of the contemporary debate about the contents of perceptual experience. Recognizing the rightness of Bornstein’s claim about the non-conceptual character of the Kantian intuitions, I criticize Bornstein’s solution to the problem of dualism, which necessitates an appeal to the conception of transcendental harmony, established by an act of God’s will.


Keywords


Kant; dualism of concepts and intuitions; Benedict Bornstein; transcendental harmony; non-conceptual content

Full Text:

PDF (Polish)

References


Akademieausgabe von Immanuel Kants Gesammelten Werken, B. IX (Briefwechsel 1789–1794), wydanie internetowe: http://www.korpora.org/kant/verzeichnisse-gesamt.html.

Dzieła zebrane, t. 1: Pisma przedkrytyczne, przeł. Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii UMK, Toruń 2010.

Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, Kęty 2001.

O odkryciu, po którym wszelka nowa krytyka czystego rozumu jest zbędna ze względu na istnienie wcześniejszej i inne rozprawy filozoficzne, przeł. Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii UMK, Toruń 2009.

Allais L., Kant, Non-Conceptual Content and the Representation of Space, „Journal of the History of Philosophy” 3/47, 2009.

Aquila R., Representational Mind: A Study of Kant’s Theory of Knowledge, Bloomington 1983.

Beiser F. C., The Fate of Reason. German Philosophy from Kant to Fichte, Cambridge MA 1987.

Bornstein B., Preformowana harmonia transcendentalna jako podstawa teorii poznania Kanta, „Przegląd Filozoficzny” 10, 1907.

Bornstein B., Zasadniczy problemat teoryi poznania Kanta, skład główny w Księgarni G. Centnerszwera i Ski w Warszawie oraz H. Altenberga we Lwowie.

Bornstein B., Krytyka immanentna filozofji gieometrji Kanta, „Przegląd Filozoficzny” 14, 1911.

Bornstein B., Kant i Bergson. Studjum o zasadniczym problemacie teorji poznania, księgarnia Wendego i Ski, Warszawa 1913.

Caimi M., «Gedanken ohne Inhalt sind leer», „Kant-Studien” 96, 2005.

Falkenstein L., Kant’s Intuitionism. A Commentary on the Transcendental Aesthetic, University of Toronto Press, Toronto 2004.

George R., Kant’s Sensationism, „Synthese” 2/47, 1981.

Ginsborg H., Was Kant a nonconceptualist?, „Philosophical Studies” 1/137, 2008.

Gunther Y. H. (ed.), Essays on Nonconceptual Content, The MIT Press, Cambridge MA 2003.

Hanna R., The Inner and the Outer: Kant’s ‘Refutation’ Reconstructed, „Ratio” 2/13, 2000.

Hanna R., Kant and Nonconceptual Content, „European Journal of Philosophy” 2/13, 2005.

Hanna R., The Myth of the Given and the Grip of the Given, „Diametros” 1/27, 2011.

Heck R. G., Nonconceptual Content and the ‘Space of Reasons’, „The Philosophical Review” 4/109, 2000.

Heflik W., Kants Theorie der Affinität und das Prinzip der prästabilierten Harmonie, [w:] S. Bacin, A. Ferrarin, C. La Rocca, M. Ruffing (red.), Kant und die Philosophie in weltbürgerlicher Absicht. Akten des XI. Internationalen Kant-Kongresses, De Gruyter, Berlin/Boston 2013.

Insole Ch., Intellectualism, Relational Properties and the Divine Mind in Kant’s Pre-Critical Philosophy, „Kantian Review” 3/16, 2011.

Kitcher P., Kant’s Transcendental Psychology, Oxford/New York 1990.

Kodisowa J., B. Bornstein, Zasadniczy problemat teoryi poznania Kanta, „Przegląd Filozoficzny” 13, 1910.

McDowell J. H., Mind and World, Cambridge MA 1996.

McDowell J. H., Woodbridge Lectures, „The Journal of Philosophy” 9/95, 1998.

Sellars W., Science and Metaphysics. Variations on Kantian Themes, Ridgeview, Atascadero CA 1992.

Spryszak P., Kilka uwag na temat estetyki transcendentalnej Kanta, [w:] J. Miklaszewska, P. Spryszak (red.), Kant wobec problemów współczesnego świata, Kraków 2006.

Śleziński K., Filozofia Benedykta Bornsteina oraz wybór i opracowanie niepublikowanych pism, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2011.

Tolley C., The Non-Conceptuality of the Content of Intuitions: A New Approach, „Kantian Review” 1/18, 2013.

Tye M., Nonconceptual Content, Richness, and Fineness of Grain, [in:] T. Gendler, J. Hawthorne (eds.), Perceptual Experience, Oxford, New York 2005.

Twardowski K., O treści i przedmiocie przedstawień, Warszawa 1965.

Vaihinger H., Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft, Union Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart 1922.

Vries de W., Sellars and McDowell on the Structure of Sensory Consciousness, „Diametros” 1/27, 2011.

Westphal K., Contemporary Epistemology: Kant, Hegel, McDowell, „European Journal of Philosophy” 2/14, 2006.

Wilson K. D., Kant on Intuition, „Philosophical Quarterly" 25/100, 1975.


Partnerzy platformy czasopism