Sensus communis. Esej o wolności dowcipu i humoru – część pierwsza

Anthony Ashley Cooper Lord Shaftesbury

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2015.002

Abstract


Przełożyła Monika Michałowicz

Full Text:

PDF (Polish)
Partnerzy platformy czasopism