The Borderline of Psychology of Success or Healthy attitude to time management

Aleksandra Kondrat

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2014.010

Abstract


The point of presented article is to show moderate time perspective, on the basis of various psychological and philosophical ideas. Philip Zimbardo in his, intellectually stimulating, book called „Paradox of time” tries to show and enunciate „problem” of 21st century, which is growing sense of „lack of time”. That connected is to unskillful time management. American social psychologist emphasise, that people doesn’t respect time given them and acts like they are immortal creatures. From a point of existential psychology human being is in constant development. Balanced time perspective is there to help us constructively managing psychological time. Viktor Emil Frankl or Irvin Yalom emphasise in their phenomenal publications that human existence in time, cause certain obligations to self-development and designing its own future.


Keywords


existential psychology; time perspective; physical time; psychological time; development

Full Text:

PDF (Polish)

References


Eriksen T. H., Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze informacji, tłum. G. Sokół, Warszawa 2003.

Frankl V. E., Psychoterapia dla każdego, tłum. R. Czarnecki, Warszawa 1978.

Frankl V. E., Homo patiens, tłum. R. Czernecki, Warszawa 1976.

Frankl V. E., Psycholog w obozie koncentracyjnym, tłum. S. Zgórska, Warszawa 1962.

Kinget M. G., On being human. A systematic view, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1975.

Klamut R., Cel, czas, sens życia, Lublin 2002.

Łukaszewski W., Szanse rozwoju osobowości, Warszawa 1984.

Marcel G., Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei, tłum. P. Lubicz, Warszawa 1984.

Maslow A. H., W stronę psychologii istnienia, tłum. I. Wyrzykowska, Warszawa 1986.

Nosal Cz. S., Psychologiczne modele umysłu, Warszawa 1990.

Pawełczyńska A., Czas człowieka, Wrocław 1986.

Perls F., Wokół śmietnika, tłum. W. Marcysiak, Poznań 2002.

Postman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, tłum. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa 2004.

Sobol-Kwapińska M., Dialogi temporalne: Ja – w trzech wymiarach czasu, [w:] G. Sędek, S. Bedyńska (red.), Życie na czas. Perspektywy badawcze postrzegania czasu, PWN, Warszawa 2010.

Śleszyński D., Człowiek w działaniu. Analiza empiryczna, fenomenologiczno-egzystencjalna, Białystok 1995.

Tischner J., Martina Heideggera milczenie o Bogu, [w:] J. Tischner (red.), Filozofia współczesna, Kraków 1989.

Tucholska K., Kompetencje Temporalne jako wyznacznik dobrego funkcjonowania, Lublin 2007.

Trommsdorff G., Future time perspective and control orientation: Social conditio and consequences, [w:] Z. Zaleski (ed.), Psychology of future orientation, Lublin 1994.

Wolicki M., Teoria motywacji w ujęciu Victora Emila Frankla, „Zdrowie Psychiczne” 1988.

Yalom I. D., Psychoterapia egzystencjalna, tłum. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa 2008.

Yalom I. D., Rozmawiaj o sensie życia, [w:] Dar terapii, tłum. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa 2003.

Zaleski Z., Transtemporalne „ja”: osobowość w trzech wymiarach czasowych, „Przegląd Psychologiczny” 4/31, 1988.

Zimbardo P., Boyd J., Paradoks czasu, Warszawa 2011.


Partnerzy platformy czasopism