The presence of the Other as a main ontological and ethical border of freedom in Jean-Paul Sartre’s Being and Nothingness. The category of responsibility and the rules of communitarianism

Łukasz Pomiankiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2014.006

Abstract


This paper presents the fundamental issues of Jean-Paul Sartre’s philosophy of freedom – the concept of freedom, responsibility, and bad faith. This paper shows the Other as a main ontological and ethical border of human being’s freedom and is also an attempt to combine an existentialist thought of Sartre with Charles Taylor’s communitarian concept of agency.


Keywords


freedom; Different; responsibility; J. P. Sartre; Being and nothingness; communitarianism; Ch.Tylor

Full Text:

PDF (Polish)

References


Merrihew A. R., The Knight of Faith, [w:] Guignon Charles (ed.), The Existentialists. Critical Essays on Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, & Sartre, Lanham and Oxford 2004.

Camus A., Mit Syzyfa, Warszawa 2001.

Daigle Ch., Jean-Paul Sartre, Routledge, Abingdon & New York 2010.

Detmer D., Sartre Explained. From Bad Faith to Authenticity, Open Court, Chicago & La Salle 2008.

Dupre L., The Sickness unto Death: Critique of the Modern Age, [w:] Guignon Charles (ed.), The Existentialists. Critical Essays on Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, and Sartre, Lanham & Oxford 2004.

Farrel F. N., The New Sartre. Explorations in Postmodernism, New York & London 2003.

Fromm E., Ucieczka od wolności, Warszawa 1998.

Gardner S., Sartre’s Being and Nothingness, New York & London 2009.

Glenn G. J., The Idea of Death in Existentialism, "The Journal of Philosophy" 5/48, 1951.

Gromczyński W., Człowiek – świat rzeczy – Bóg w filozofii Sartre’a, Warszawa, 1969.

Guignon Ch. (ed.), The Existentialists. Critical Essays on Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger and Sartre, Lanham & Oxford 2004.

Hall H., Intentionality and World: Division I of Being and Time, [w:] Guignon, Charles (ed.), The Existentialists. Critical Essays on Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, and Sartre, Lanham & Oxford 2004.

Heidegger M., Bycie i czas, Warszawa 2005.

Husserl E., Idea fenomenologii, Warszawa 1990.

Kartezjusz, Medytacje o pierwszej filozofii, Kraków 2002.

Kołakowski L., Pomian K. (red.), Filozofia egzystencjalna. Antologia, Warszawa 1965.

Macann Ch., Four Phenomenological Philosophers. Husserl, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, London & New York 1993.

Sartre J.-P., Byt i nicość, Kraków 2007.

Sartre J.-P., Dramaty, tłum. J. Lisowski, K. Kott, Warszawa 1957.

Sartre J.-P., Egzystencjalizm jest humanizmem, Warszawa 1998.

Sartre J.-P., Le critique de la raison dialectique, t. 1 (1960), t. 2 – niedokończony (1980), Gallimard, Paris.

Sartre J.-P., Mdłości, Kraków 2005.

Sartre J.-P., Przy drzwiach zamkniętych, [w:] Dramaty, PIW, Warszawa 1956.

Sartre J.-P., Wolność kartezjańska, [w:] Filozofia i socjologia XX wieku, cz. II, Wiedza Powszechna, Warszawa 1965.

Sartre J.-P., Zła wiara i dialektyka świadomości, [w:] L. Kołakowski, K. Pomian, (red.), Filozofia egzystencjalna. Antologia, Warszawa 1965.

Schopenhauer A., Metafizyka życia i śmierci, tłum. J. Marzęcki, Warszawa 1995.

Taylor Ch., Etyka autentyczności, Kraków 2002.

Warnock M., Egzystencjalizm, Wydawnictwo, Warszawa 2005.






Partnerzy platformy czasopism