Pluralism in Karl Jaspers’ Philosophy of Religion

Dawid Kolasa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2013.056

Abstract


Although Karl Jaspers was not a practicing Christian, a religion has always been a very important part of his considerations. The philosopher rejected the truth of revelation, but believed that faith can be very important part of human life. What we call “philosophy of religion” in Jaspers thought is not reflection about religious revelation, but consist of inquires about faith in that revelation. Author tried to ascertain if on the ground of Jaspers’s philosophy, religion, not being true in scientific sense, can be true in other sense and if so – what sense of truth would it be. In wider perspective the question is: what “the truth of religion” means? Author shows similarities and dissimilarities between religious faith and Jaspers' concept of philosophical faith.


Keywords


existenz; religion; transcendence; philosophy of existenz; Karl Jaspers; cipher

Full Text:

PDF (Polish)

References


Cho J.M., Karl Jaspers’ Critique Of Rudolf Bultmann And His Turn Toward Asia; “Existenz. An international journal in philosophy, religion, politics and the arts” 5, 2010.

Garaudy R., Perspektywy człowieka, tłum. Z. Butkiewicz, J. Rogoziński, Warszawa 1968.

Jaspers K., Autobiografia, tłum. S. Turowicz, Toruń 1993.

Jaspers K., Autorytety. Sokrates, Budda, Konfucjusz, Jezus, tłum. P. Bentkowski, R. Flaszak, Warszawa 2000.

Jaspers K., Die großen Philosophen. Nachlass Bd 1, Darstellungen und Fragmente, zebrane i zredagowane przez Hansa Sanera, Piper, München 1981.

Jaspers K., Filozofia egzystencji, tłum. D. Lachowska, A. Wołkowicz, Warszawa 1990.

Jaspers K., Filozofia. Wprowadzenie do filozofii, tłum. M. Żelazny, D. Kolasa, „Filo- -Sofija” 1/9, Bydgoszcz 2009.

Jaspers K., Rozum i egzystencja. Nietzsche i chrześcijaństwo, tłum. Cz. Piecuch, Warszawa 1991.

Jaspers K., Strindberg i Van Gogh. Próba analizy patograficznej z porównawczym przywołaniem Swedenborga i Hölderlina, tłum. R. Reszke, Warszawa 2006.

Jaspers K., Szyfry transcendencji, tłum. Cz. Piecuch, Toruń 1995.

Jaspers K., Wiara filozoficzna, tłum. A. Buchner i inni, Toruń 1995.

Jaspers K., Wiara filozoficzna wobec objawienia, tłum. G. Sowiński, Kraków 1999.

Jaspers K., Wprowadzenie do filozofii. Dwanaście odczytów radiowych, tłum. A. Wołkowicz, Wrocław 1998.

Jaspers K., Bultmann R., Die Frage der Entmythologisierung, München 1954.

Kierkegaard S., Die Tagebücher, tłumaczenie z duńskiego na niemiecki i redakcja naukowa Theodor Haecker, Innsbruck 1923.

Kirkbright S., Karl Jaspers. A biography. Navigations in truth, New Haven and London 2004.

Kolasa D., Rola poznania naukowego w filozofii Jaspersa, „Analiza i Egzystencja” 18, Szczecin 2012.

Kolasa D., Sytuacje możliwe a sytuacje graniczne w filozofii Karla Jaspersa, „Studia z Historii Filozofii” 1, Toruń 2009.

Malhorta M. K., Die Philosophie Karl Jaspers’ und die indische Philosophie, „Zeitschrift für philosophische Forschung”, Frankfurt am Main 1961.

Marcel G., Od sprzeciwu do wezwania, tłum. S. Ławicki, Warszawa 1965.

Matuszczak G., Dyskusja pomiędzy teologiem i filozofem. Rudolf Bultmann i Karl Jaspers wobec „demitologizacji” religii, „Filozofia Religii”, t. 2/2006, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny, Poznań 2006.

Mounier E., Wprowadzenie do egzystencjalizmów oraz wybór innych prac, tłum. J. Zabłocki, Kraków 1964.

Nielsen N. C. Jr., Demythologizing and the philosophia perennis. Bultmann, Jaspers and Heidegger, [w:] Rice University Digital Scholarship Archive, dostęp dn. 1 września 2013 r., adres WWW: http://scholarship.rice.edu/bitstream/handle/1911/62871/ article_RIP501_part5.pdf?sequence=1.

Olson A., Jesus as “Paradigmatic individual” in Karl Jaspers’ Great Philosophers, Vol. 1, “Existenz. An international journal in philosophy, religion, politics and the arts” 2, 2007.

Olson A., Transcendence and hermeneutics: An interpretation of the philosophy of Karl Jaspers, M. Nijhoff, The Hague-Boston-London 1979.

Piecuch Cz. (red.), Karl Jaspers: człowiek w epoce przełomu, Kraków 2013.

Piecuch Cz. (red.), Karl Jaspers. Myślenie zaangażowane, Kraków 2011.

Rudziński R., Człowiek w obliczu nieskończoności. Metafizyka i egzystencja w filozofii Karla Jaspersa, Warszawa 1980.

Rudziński R., Jaspers, Warszawa 1978.

Salamun K., Walters G., Karl Jaspers philosophy: Expositions & interpretations, Humanity Books, Amherst, New York 2008.

Schilpp P. A., The philosophy of Karl Jaspers, New York 1957.

Siwiec T., Uwolnić Boga z okowów mitu. Teologia demitologizacji Rudolfa Bultmanna, „Ruch Filozoficzny”, t. LXVI, z. 3, Toruń 2009.

Sopoliński M., Między filozofią a chrześcijaństwem. Z filozofii religii Karla Jaspersa, „Filozofia religii”, t. 1, Poznań 2005.

Wautischer H., Olson A., Walters G., (ed.), Philosophical faith and the future of humanity, Springer, Dordecht-Heidelberg-London-New York 2012. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-2223-1

Żelazny M., Filozofia i psychologia egzystencjalna, Toruń 2011.


Partnerzy platformy czasopism