The Relations between Leibniz Ontology and the Early Views of Kant

Dariusz Pakalski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2012.012

Abstract


The article deals with the relation between the monadist metaphysics of Leibniz with the early views of Kant, especially in the field of ontology. The special stress is put on two treatises of Kant, which are attributed to the so-called pre-critical period: Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio and Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes. In both of them Kant encounters the problem of ontological argument for the existence of God, and, in result, the problem of reason for ontological argument as such. Although in these writings the philosopher does not take so critical stand as in The Critique of Pure Reason, but he also distances himself from Leibniz’s standpoint.


Keywords


Leibniz; Kant; metaphysics; ontology; God; monad

Full Text:

PDF (Polish)

References


Kant I. Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, t. 1, Warszawa 1957.

Kant I., Jedyna możliwa podstawa dowodu na istnienie Boga, przeł. Translatorium Filozofii Niemieckiej IF UMK, [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. 1, Toruń 2010.

Kant I., Krytyka praktycznego rozumu, przeł. I. Gałecki, Warszawa 1983.

Kant I., Nowe wyjaśnienie pierwszych zasad poznania metafizycznego, przeł. A. Grzeliński, [w:] I. Kant, Działa zebrane, t. 1, Toruń 2010.

Leibniz G. W., Monadologia, przeł. H. Elzenberg, Toruń 1991.

Żelazny M., Idea wolności w filozofii Kanta, Toruń 2001.


Partnerzy platformy czasopism