Kant’s Philosophy of History and its Underlying Difficulties

Christoph Horn

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2012.005

Abstract


The article analyses four main difficulties in the attempts of reconciling the Kant’s philosophy of history with his philosophical standpoint as a whole. They are: (I) the problem of dogmatism, (II) the problem of heteronomy, (III) the problem of cynicism, and (IV) the problem of fatalism. Kant himself refutes these objections in a quite satisfactory way.


Keywords


Kant; dogmatism; heteronomy; cynicism; fatalism; philosophy of history

Full Text:

PDF (Polish)

References


Förster E., The Hidden Plan of Nature, [w:] J. Schmidt, A. Oksenberg Rorty (wyd.) Kant’s ‘Idea for a Univeral History with a Cosmopolitan Aim’: A Critical Guide, Cambridge 2009.

Kant I., Antropologia w ujęciu pragmatycznym, przeł. E. Drzazgowska i P. Sosnowska, Warszawa 2005.

Kant I., Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym, przeł. M. Żelazny, [w:] I. Kant, Dzieła zebrane, t. 6, Toruń 2011.

Kant I., Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, Warszawa 2004.

Kant I., Odpowiedź na pytanie, czym jest Oświecenie, przeł. T. Kupś, Dzieła zebrane, t. 6, Toruń 2012.

Kleingeld P., Fortschritt und Vernunft. Zur Geschichtsproblem Kants, Würzburg 1999.


Partnerzy platformy czasopism