Announcements

Biblioteka "Studiów z Historii Filozofii"

 


Dwa pierwsze tomy serii prezentującej opracowania materiałów źródłowych do historii recepcji filozofii Immanuela Kanta w Polsce są ją w sprzedaży.
 
Posted: 2015-07-07
 

Hoene Wroński, Philosophie critique découverte par Kant

 
news
We recommend reading the first Polish translation of Hoene Wronski’s treatise titled Philosophie critique découverte par Kant, fondée sur le dernier principe du savoir (Marseille 1803).
 
Posted: 2015-07-07 More...
 

Immanuel Kant’s correspondence

 

news

Beginning from 2015 parts of Immanuel Kant’s correspondence will be published in Polish in the “STUDIES IN THE HISTORY OF PHILOSOPHY". The translations are part of a volume of the collection “Dzieła zebrane Immanuela Kanta” [In English: “The Collected Works of Immanuel Kant.”]

 
Posted: 2015-07-07 More...
 
1 - 3 of 3 Items


Partnerzy platformy czasopism