No 7

Spis treści

Wstęp

Słowo od Redakcji
Katarzyna Barańska
PDF
7-10

Artykuły naukowe

Joanna Koźmińska
PDF
11-22
Agnieszka Marczak
PDF
25-41
Iwona Święch
PDF
43-61
Anna Kornelia Jędrzejewska
PDF
61-104
Anna Nadolska-Styczyńska
PDF
105-133
Piotr Czepas
PDF
136-147
Dalibor Mikulik
150-161
Monika Pavelčíková
163-171
Barbara Major
PDF
173-184
Iskren Velikov
186-200
Maria Wrońska-Friend
PDF
201-231
Erika Cintulová
233-253
Sebastian Latocha, Adam Białkowski
PDF
255-268
Artur Trapszyc
PDF
269-
Marcin Zdanowski
PDF
289-308
Olga Kosińska
PDF
311-316
Agnieszka Marczak
PDF
317-327
Agnieszka Wiciak
PDF
329-352
Maria Wrońska-Friend
PDF
353-360

Recenzje

Społeczna percepcja archeologii na przykładzie Rezerwatu Archeologicznego w Krzemionkach Opatowskich, red. Katarzyna Marciniak, Przestrzeń Wyobrażona, Poznań 2018, ss. 152
Michalina Janaszak
PDF
383-387
[Rec.:] „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, Tom X, 2019, ss. 122
Damian Kasprzyk
PDF
387-394

Sprawozdania, komentarze, inne

Pierwsza edycja Konkursu PTL im. Antoniego Kaliny w kategorii wystawienniczej
Katarzyna Barańska, Arkadiusz Jełowicki, Mariola Tymochowicz
PDF
363-368
Bamber przez duże „B”. Recenzja wystawy Ty Bambrze prezentowanej w Muzeum Etnograficznym, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu
Anna Weronika Brzezińska
PDF
369-
Sprawozdanie z konferencji: Muzeum progresywne. Między utopią a rzeczywistością, Sopot, 10–11 października 2019 r.
Anna Nadolska-Styczyńska
PDF
379-382


Partnerzy platformy czasopism