No 6 (2019)

Spis treści

Artykuły naukowe

Božidar Jezernik
PDF
7-28
Ivan Gaskell
PDF
29-52
Małgorzata Gałęziowska
53-70
Małgorzata Gałęziowska
PDF
53-70
Arkadiusz Jełowicki
PDF
71-86
Katarzyna Kuzko-Zwierz
PDF
87-102
Paweł Marek Pogodziński
PDF
103-118
Elżbieta Nieroba
PDF
119-128
Daniel Paweł Kunecki
PDF
129-144
Marta Szaszkiewicz
PDF
145-164

Sprawozdania, komentarze, inne

Sprawozdanie z 46. Konferencji Icom-Cimuset Museum in Digital World, Ingenium — Canada’s Museums of Science, Ottawa, 14–17 października 2018
Kinga Stabrawa-Powęska
PDF
165-168
25. Konferencja Generalna Icom — Kyoto 2019, 1–7 września 2019
Małgorzata Oleszkiewicz
PDF
169-174
Spór o nową definicję muzeum na konferencji generalnej ICOM w Kioto
Joanna Wasilewska
PDF
175-180
Michalina Janaszak
PDF
181-184
Sprawozdanie z konferencji Badania publiczności w instytucjach kultury, Kraków, 11–12 kwietnia 2019
Filip Skowron
PDF
185-190
Muzea na wolnym powietrzu. Antycypacje — konferencja z okazji jubileuszu muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, 26–27 września 2019
Janusz Radwański
PDF
191-196
Twelfth International Conference on The Inclusive Museum „Museums, Heritage & Sustainable Tourism”, Buenos Aires 7–9 listopada 2019
Janusz Barański
PDF
197-202


Partnerzy platformy czasopism