Tekst muzealny jako narzędzie angażowania publiczności muzealnej. W stronę nowego modelu komunikowania w muzeum

Elżbieta Nieroba

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/18888

Abstrakt


Teksty muzealne odgrywają ważną rolę w procesie komunikacji z publicznością. Celem artykułu jest przyjrzenie się, w jaki sposób muzealnicy używają tekstu obecnego w przestrzeni wystawienniczej do włączenia widza w aktywny proces zwiedzania. Przedmiotem analizy są wystawy historyczne oraz prezentujące sztukę po 1945 roku. Analiza zgromadzonego materiału empirycznego wykazała, że muzealnicy wykorzystują co najmniej cztery strategie angażowania widzów w prezentowaną wystawę: posługują się chwytliwymi tytułami; używają strony czynnej i słów wzbudzających emocje; posiłkują się cytatami; umieszczają obiekty w szerszym kontekście kulturowym. Strategie te można potraktować jako wskaźnik zmiany statusu publiczności w przestrzeni muzealnej – muzea w coraz większym stopniu starają się traktować odwiedzających jak partnerów w procesie komunikacji.


Słowa kluczowe


tekst muzealny, muzeum, publiczność, komunikacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Assmann Jan 2008: Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, przeł. A. Kryczyńska-Pham, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Coxall Helen 1991: How language means : an alternative view of museums text, [w:] Museum languages: objects and texts, red. G. Kavanagh, Leicester, Nowy Jork: Leicester University Press.

Hooper-Greenhill Eilean 2004: Museums and their Visitors, Londyn, Nowy Jork: Routledge.

Hooper-Greenhill Eilean 2007: Museum and Education. Purpose, pedagogy, performance, Londyn, Nowy Jork: Routledge.

Kotler Neil G., Kotler Philip, Kotler Wendy I. 2008: Museum Marketing and Strategy. Designing Missions, Building Audiences, Generating Revenue and Resources, San Francisco: Jossey-Bass.

Lisowska-Magdziarz Małgorzata 2006: Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Luke Jessica J., Stein Jill 2006: Summative Evaluation of Interpretative Experiences Newly Installed within the Permanent Collection. Walker Art Center, Annapolis: Institute for Learning Innovation.

Machcewicz Paweł 2017: Muzeum, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”.

Miglietta Anna M., Pace Rosaria, Boero Ferdinando 2011: Evaluating Students’ Comprehension of Messages on Panels, „Visitor Studies” vol. 14, nr 2.

Miller Steven 2018: The Anatomy of a Museum. An Insider`s Text, Oxford: John Willey & Sons, Inc.

Ravelli Louise J. 2006: Museum Text. Communication Frameworks, Londyn, Nowy Jork: Routledge.

Spock Dan 2015: Museum Exhibition Tradecraft. Not an Art, but an Art to It, [w:] The International Handbooks of Museum Studies: Museum Practice, red. C. McCarthy, Nowy Jork: John Wiley & Sons, Ltd.

Trench Lucy 2013: Gallery text at the V&A. A Ten Point Guide, Londyn: Victoria and Albert Museum.

Writing Effective Interpretative Text 2006: Resource Guides, Te Papa National Services Te Paerangi. Brak informacji o autorze.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism