Filozofia (badań) zarządzania. Rzecz o książce: Eric W. K. Tsang, The Philosophy of Management Research, Abington: Routledge 2017, ss. 233

Wojciech W. Gasparski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ZN.2019.004

Abstrakt


Nakładem wydawnictwa Routledge, tego samego, które opublikowało 25 tom z serii Praxiology (Gasparski [ed.] 2018), wydana została unikatowa książka The Philosophy of Management Research (Abingdon 2017) autorstwa Erica W. K. Tsanga, poświęcona filozoficznym aspektom badań z zakresu nauki o zarządzaniu. Książka jest unikatowa, ponieważ niewiele jest publikacji poświęconych tej problematyce pisanych z filozoficznego punktu widzenia, a przy tym dojrzałych naukowo. Sama zaś filozofia zarządzania w większości przypadków nie dotyczy filozofii jako dziedziny wiedzy, lecz „filozofii zarządzania” rozumianej jako ogólne rozważania o tym, jak prowadzić firmę. Tezy zaprezentowane w książce są pochodną analizy wyselekcjonowanych artykułów publikowanych w periodykach prezentujących wyniki badań zarządzania z uwzględnieniem ich metodologicznego ugruntowania. W związku z tym podejście Tsanga można uznać za swego rodzaju naukoznawstwo empiryczne.


Słowa kluczowe


badania zarządzania; epistemologia; filozofia zarządzania; metodologia; ontologia; teoria organizacji i zarządzania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bhaskar R., 1978, A Realist Theory of Science, 2nd ed., Hassocks: Harvester Press.

Brande S. E., 1979, ESP and Psychokinesis: A Philosophical Examination, Philadelphia PA: Temple University Press.

Bunge M., 1979, “Ontology: The World of Systems”, w: M. Bunge, Treatise on Basic Philosophy, Vol. 4, Dordrecht: Reidel.

Bunge M., 1997, “Mechanism and Explanation”, Philosophy of the Social Sciences 27: 410-465.

Cumming G., 2008, “Replication and p Intervals: p Values Predict the Future Only Vaguely, But Confidence Intervals Do Much Better”, Perspectives in Psychological Science 3: 286-300.

Danermark B., Ekstr M., Jakobsen L., Karlson J. C., 2002, Explaining Society: Critical Realism in the Social Sciences, London: Routledge.

Donaldson L., 1995, American Anti-Management Theories of Organization. A Critique of Paradigm Proliferation, Cambridge: Cambridge University Press.

Dretske F. I., 1977, “Referring to Events”, Midwest Studies of Philosophy 2: 90-99.

Friedman M., 1953, Essays in Positive Economics, Chicago: University of Chicago Press.

Gasparski W., 1978, Projektowanie – koncepcyjne przygotowanie działań: wstęp do metodologii, Warszawa: PWN.

Gasparski W., 2007, „Wiedza o organizacji i zarządzaniu oraz jej poznawcze ugruntowanie”, Współczesne Zarządzanie 1: 34–47.

Gasparski W. (ed.), 2018, Praxiological Essays: Texts and Contexts, seria: Praxiology: The International Annual of Practical Philosophy and Methodology, Vol. 25, New York: Routledge, Taylor and Francis Group.

Goodman R. S., Kruger E. J., 1988, “Data Dredging or Legitimate Research Method? Historiography and Its Potential for Management Research”, Academy of Management Review 13: 315-325.

Hammond K., Types of Management Philosophy, https://bizfluent.com/info-8580785-types-management-philosophy.html (dostęp: 7.05.2019).

Hägg I., Hedlund G., 1979, “‘Case Studies’ in Accounting Research”, Accounting Organizations and Society 4(1/2): 135-143.

Hempel C. G., 1965, Aspects of Scientific Explanation and Other Essays on the Philosophy of Science, New York: Free Press.

Kieser A., 1994, “Why Organization Theory Needs Historical Analyses – and How This Should Be Performed”, Organization Science 5: 608-620.

Koontz H., 1961, “The Management Theory Jungle”, Academy of Management Journal 4(3): 174-187.

Kotarbiński T., 1990, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, w: T. Kotarbiński. Dzieła wszystkie, Wrocław: Ossolineum.

Kotarbiński T., 2003, „Znawstwo zagadnień organizacyjnych”, w: T. Kotarbiński, Dzieła wszystkie, cz. 2: Prakseologia, Wrocław: Ossolineum.

Lax E., 2004, The Mold in Dr. Florey’s Coat: The Story of the Penicillin Miracle, New York: Henry Holt.

Lawson T., 1997, Economics and Reality, London: Routledge.

Mintzberg H., 2005, “Developing Theory about the Development of Theory”, w: K. G. Smith, M. A. Hitt, Great Minds in Management: The Process of Theory Development, Oxford: Oxford University Press, s. 355-372.

Mintzberg H., Ahlstrand B., Lampel I., 1998, Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management, New York: Free Press.

Nagel E., 1963, “Assumptions in Economic Theory”, American Economic Review 53: 211-219.

Nelder J. A., 1986, “Statistics, Science and Technology”, Journal of the Royal Statistical Society, Series A 149: 109-121.

Okhuysen G., Bonardi J. P., 2011, “The Challenges of Building Theory by Combining Lenses”, Academy of Management Review 36: 6-11.

Pfeffer J., 1982, Organizations and Organization Theory, Marshfield, MA: Pitman.

Pfeffer J., 1993, “Barriers to the Advance of Organizational Science: Paradigm Development as a Dependent Variable”, Academy of Management Review 18: 599-620.

Popper K., 1959, The Logic of Scientific Discovery, London: Hutchinson (wyd. polskie Logika odkrycia naukowego, tłum. U. Niklas, Warszawa: PWN, 1977).

Schlesinger P. F., Sathe V., Schlesinger L. A., Kotter J., 1999, Projektowanie organizacyjne, z przedmową W. Gasparskiego, Warszawa: PWN.

Schwand T. A., 1997, Qualitative Inquiry, Thousand Oaks, CA: Sage.

Simon H. A., 1981, The Sciences of the Artificial, 2nd ed., Cambridge, Mass.: The MIT Press.

Simon H. A., 1989, “Metodologiczne podstawy ekonomii”, tłum. M. K. Mlicki, Prakseologia 4(105): 129-152.

Smith G. K., Hitt M. A. (ed.), 2005, Great Minds in Management: The Process of Theory Development, Oxford: Oxford University Press.

Strawson P. F., 1985, “Causation and Explanation”, w: B. Vermazen, M. B. Hintikka (ed.), Essays on Davidoson, Oxford: Oxford University Press, s. 115-135.

Tsang E. W. K., 2004, “Toward a Scientific Inquiry into Superstitious Business Decision-Making”, Organization Studies 25: 923-946.

Yin R. K., 2014, Case Study Research: Design and Methods, 5th ed., Thousand Oaks CA: Sage.

Zaid M. N., 1993, “Organization Studies as a Scientific and Humanistic Enterprise: Toward a Reconceptualization of the Foundations of the Field”, Organization Science 4: 513-528.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism