Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. Prof. dr. hab. Urszula Maria Żegleń, Instytut Badań Informacji i Komunikacji, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Zastępcy redaktora naczelnego

  1. Prof. Paweł Kawalec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
  2. dr hab. prof. UMK Veslava Osińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Członkowie redakcji

  1. dr hab. prof. UMK Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Instytut Badań Informacji i Komunikacji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
  2. Dr hab. Marcelina Zuber, Uniwersytet Wrocławski, Polska
  3. Anita Pacholik-Żuromska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Sekretarz redakcji

  1. Mgr Agnieszka Anielska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska


Partnerzy platformy czasopism