Kontakt

Adres

Redakcja „Zagadnień Naukoznawstwa“
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń

Osoba do kontaktu

Urszula Maria Żegleń
Prof. dr hab.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika/Komitet Naukoznawstwa PAN email: zeglen@umk.pl
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń
Email: naukoznawstwo@pan.pl

Wsparcie techniczne

Grzegorz Kopcewicz
Email: greg@umk.plPartnerzy platformy czasopism