Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

G

Gawda, Katarzyna, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Gidziński, Krzysztof, Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Metropolitalnej Gdańskiej
Giera, Krzysztof
Giertych, Wojciech, Teolog Papieski, Uniwersytet Świętego Tomasza w Rzymie
Glinicka, Małgorzata, Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW (filologia klasyczna)
Glombik, Konrad, Uniwersytet Opolski
Goleń, Jacek, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie
Górski, Piotr, Kalisz
Górski, Piotr, prezbiter diecezji kaliskiej; parafia Świętej Rodziny w Kaliszu
Góźdź, Krzysztof, Katedra Dogmatów na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
Gołębiewski, Marian, Arcybiskup metropolita archidiecezji wrocławskiej
Grabowski, Maciej, doktorant w Katedrze Teologii Praktycznej na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu
Grabowski, Marian, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Grajewski, Czesław, Katedra Źródeł i Analiz Muzyki Dawnej UKSW w Warszawie
Gręźlikowski, Janusz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Gwiździel, Halina, SP2 w Sycowie
Głowacki, Julian
Głowacki, Julian, UMK (Polska)
Głowacki, Julian

1 - 19 z 19 elementów    


Partnerzy platformy czasopism