Autor - szczegóły

Frątczak, Wojciech, Zakład Historii Kościoła (nowożytnej) na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu, Polska

  • Vol 18 (2011) - Artykuły
    Duchowieństwo dekanatu tureckiego w świetle zarządzania bpa Aleksandra Bereśniewicza z 6 III 1884 r.
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism