Autor - szczegóły

Frątczak, Wojciech, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Polska

  • Vol 23, No 3 (2013) - Recenzje
    Roland Prejs OFMCap, Administracja diecezjalna w Królestwie Polskim w latach 1864–1918. Studium prozopograficzne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 404
    Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism