Autor - szczegóły

Brzeziński, Mateusz, Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku, Polska

  • Vol 50, No 2 (2020) - Recenzje
    Stephen Hawking, Krótka historia czasu – od wielkiego wybuchu do czarnych dziur, przekład Piotr Amsterdamski, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2015, ss. 281, ISBN 978-83-7785-767-0
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism