Vol 34, No 2 (2016)

Spis treści

Od Redakcji

Od redakcji
Krzysztof Konecki
PDF
5-7

Artykuły

Ryszard Selejdak
PDF
11-37
Jan Perszon
PDF
39-73
Jan P. Strumiłowski
PDF
75-91
Michał Wojciechowski
PDF
93-107
Maciej Grabowski
PDF
109-129
Jakub Woźniak
PDF
131-148

Familia

Sławomir Tykarski
PDF
151-166

Orient

Bishara Ebeid
169-190

Sprawozdania

„Krytyczne myślenie”. Sprawozdanie z 58 Tygodnia Filozoficznego KUL
Adrian Szczap
PDF
193-203
„Chrzest święty – dar i wyzwanie”. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Teologicznej, Toruń 21–22 kwietnia 2016 roku
Stanisław Suwiński
PDF
205-211

Recenzje

Andrzej Perzyński, Włoska antropologia teologiczna. Studium historyczno- -dogmatyczne, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2012, ss. 404
Andrzej F. Dziuba
PDF
215-220
Thomas Menamparampil, Asia and evangelization, World Mission Publications, Parañaque City, M.M.–Philippines 2015, ss. 128
Andrzej F. Dziuba
PDF
221-226
Janusz Mieczkowski, Jednoczący charakter liturgii stacyjnej w Rzymie, Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków–Tyniec 2015, s. 549
Daniel Brzeziński
PDF
227-233


Partnerzy platformy czasopism