Vol 32, No 4 (2015)

Spis treści

Od Redakcji

Od redakcji
Krzysztof Konecki
PDF
5-9

Artykuły

Daniel Brzeziński
13-26
Artur Niemira
27-39
Piotr Wójcik
41-53
Mateusz Mazurek
PDF
55-65
Mateusz Krawczyk
PDF
67-89
Robert Warchał
PDF
91-103
Janusz Gręźlikowski
PDF
105-125

Familia

Tomasz Różański
PDF
129-141

Orient

Mirosław Rucki, Michael Abdalla
PDF
145-160

Sprawozdania

Ogólnopolska konferencja naukowa „Rodzina – dar, zadanie i nadzieja ludzkości” , Toruń, 19 listopada 2015 r.
Bartosz Adamski
PDF
163-166

Recenzje

Jacek Goleń
PDF
169-175
Roman Walczak, Sede vacante come conseguenza della perdita di un ufficio ecclesiastico nel Codice di Diritto Canonico del 1983, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2015, ss. 330
Janusz Gręźlikowski
PDF
177-185
Ks. Radosław Chałupniak, Malarstwo religijne w podręcznikach szkolnych, Opole, Uniwersytet Opolski, 2014, ss. 192
Kazimierz Skoczylas
PDF
187-191
Aleksander Burdzy, Sakrament chrztu w katechezie. Studium katechetyczno-liturgiczne w świetle rytuału „Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów polskich diecezji”, Przemyśl 2015, ss. 300
Kazimierz Skoczylas
PDF
193-197
Ks. Jan Perszon, Kaszubi. Tożsamość. Rodzina, Gdańsk, Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie, 2015, ss. 187
Wojciech Cichosz
PDF
199-203
Anna Emmanuela Klich, Chrystocentryzm hermeneutyki biblijnej Jana Pawła II w katechezach o psalmach i kantykach, Kraków, Wydawnictwo Naukowe UPJP II, 2014, ss. 394
Dariusz Kotecki
PDF
205-211
Ks. Antoni Nadbrzeżny, Sakrament wyzwolenia. Zbawcze posłannictwo Kościoła w posoborowej teologii holenderskiej, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2013, ss. 274
Krzysztof Krzemiński
PDF
213-221


Partnerzy platformy czasopism