Moralna ocena stosowania niektórych szczepionek przeciw COVID-19 w świetle personalizmu chrześcijańskiego

Krzysztof Paweł Jaworski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2021.001

Abstrakt


Celem tej pracy jest ocena moralna stosowania szczepionek przeciwko COVID-19, do których produkcji wykorzystano linie komórkowe zapoczątkowane komórkami pobranymi od uśmierconych ludzkich płodów. Kryterium tej oceny jest norma personalistyczna, zgodnie z którą czyn jest moralnie dobry wtedy, gdy przyczynia się do afirmacji osoby dla niej samej. Na początku pracy zostało krótko wyjaśnione, czym są tzw. linie komórek zarodkowych oraz na czym polega technologia produkcji szczepionek opartych na takich liniach. Następnie wskazano, które z obecnie dostępnych szczepionek przeciw COVID-19 są produkowane dzięki wykorzystaniu linii zarodkowych. Na koniec dokonano krytyki zarzutów wysuwanych przeciwko wspomnianej technologii.


Słowa kluczowe


linie komórkowe; szczepionki; SARS-CoV-2; COVID-19; pandemia; personalizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Austriaco N. P. G., Moral Guidance on Using COVID-19 Vaccines Developed with Human Fetal Cell Lines, https://www.thepublicdiscourse.com/2020/05/63752/ (dostęp 06.02.2021).

Bednarski F. W., „Osobie jako osobie należna jest od osoby jako osoby afirmacja”, „Roczniki Filozoficzne” 29/2 (1981), s. 112–117.

Borkowski L., Drąg M., Fal A. M. i in. Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność, Warszawa 2020.

Charakterystyka produktu leczniczego COVID-19 Vaccine AstraZeneca zawiesina do wstrzykiwań. Szczepionka przeciw COVID-19 (ChAdOx1-S [rekombinowana]), https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210129150842/anx_150842_pl.pdf (dostęp 06.02.2021).

Dec I., Personalizm, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, PTTA, Lublin 2007, s.122–127.

Dicks M. D. J., Spencer A. J., Edward N. i in. A novel chimpanzee adenovirus vector with low human seroprevalence: improved systems for vector derivation and comparative immunogenicity, „PLoS One”, 7 (2012), https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0040385 (dostęp 06.02.2021).

European Centre for Disease Prevention and Control, Novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: increased transmission in the EU/EEA and the UK – sixth update (12 march 2020), https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-sixth-update-Outbreak-of-novel-coronavirus-disease-2019-COVID-19.pdf (dostęp 29.01.2021).

Garvey J., Commentary: What the HEK?, https://www.catholicnews.com/commentary-what-the-hek/ (dostęp 10.02.2021).

Jak się bada bezpieczeństwo szczepionek?, https://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/jak-sie-bada-bezpieczenstwo-szczepionek/?strona=6#czy-w-produkcji-szczepionek-dostepnych-w-polsce-wykorzystywany-jest-material-pochodzacy-od-czlowieka (dostęp 09.02.2021).

Kilarski W., Strukturalne podstawy biologii komórki, PWN, Warszawa 2007.

Kongregacja Nauki Wiary, Dignitas Personae, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208_dignitas-personae_pl.html (dostęp 10.02.2021).

Leiva R., A Brief History of Human Diploid Cell Strains, „The National Catholic Bioethics Quarterly” 6 (2006), s. 443–452.

Lundstrom R., Plotkin S. i in. Gamma Globulin Prophylaxis; Inactivated Rubella Virus; Production and Biologics Control of Live Attenuated Rubella Virus Vaccines. Discussion on Session V, „American Journal of Diseases of Children 118 (1969), s. 372–381.

Maritain J., La personne et le bien commun, Paris 1947.

Orłowski T., Szczepionki produkowane na liniach komórkowych pochodzenia płodowego – problemy etyczne, „Studia Redemptorystowskie” 9–1 (2011), s. 75–90.

Stasiak P., Sznitowska M., Zastosowanie hodowli komórkowych w badaniach biofarmaceutycznych, „Farmacja Polska” 66/3 (2010), s. 228–234.

Papieska Akademia Życia, Rozważania moralne o szczepionkach przygotowanych na bazie komórek pochodzących z abortowanych płodów ludzkich, https://www.corvelva.it/pl/approfondimenti/notizie/riflessioni-morali-circa-i-vaccini-preparati-a-partire-da-cellule-provenienti-da-feti-umani-abortiti.html (dostęp 10.02.2021).

Pontificia Accademia per la Vita, Nota circa l’uso dei vaccini, http://www.academyforlife.va/content/pav/it/the-academy/activity-academy/note-vaccini.html (dostęp 15.02.2021).

Pardi N., Hogan M., Porter F. i in., mRNA vaccines – a new era in vaccinology, „Nature Reviews. Drug Discovery”, 17 (2018), s. 261–279.

Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski dotyczące szczepionek, https://episkopat.pl/zespol-ekspertow-ds-bioetycznych-kep-ws-szczepionek-przeciwko-covid-19/ (dostęp 10.02.2021).

Stokłosowa S. (red.), Hodowla komórek i tkanek, PWN, Warszawa 2006.

Styczeń T., Etyka czy etyki?, „Roczniki Filozoficzne” 29/2 (1981), s. 90–111.

Szczepionki nieetyczne i alternatywne, http://dobreszczepionki.pl/?page_id=2595 (dostęp 03.02.2021).

Szostek A., Wokół afirmacji osoby. Próby uściśleń inspirowane dyskusją nad koncepcją etyki ks. Tadeusza Stycznia, „Roczniki Filozoficzne” 32/2 (1984), s. 149-166.

Wadman M., Medical research: cell division, „Nature” 498 (2013), s. 422–426.

Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 1969.

Wójtowicz A., Linie komórkowe, w: S. Stokłosowa (red.), Hodowla komórek i tkanek, PWN, Warszawa 2006, s. 140–156.

Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski, Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski dotyczące szczepionek, 17.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism