Rola autorytetu w katolickiej etyce wychowawczej. Współczesność i historyczne antecedencje

Przemysław Sołga

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2020.042

Abstrakt


W artykule

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amorth G., Wyznania egzorcysty, Częstochowa 1997.

Astrei G. i A., Diano O., Błędy mamy i taty. Praktyczny poradnik dla rodziców, Kraków 2013.

Badziukiewicz B., Sałasiński M., Vademecum wychowawcy, Warszawa 2005.

Bartnik Cz. S., Człowiek od poczęcia osobą, „Teologia w Polsce” 2010, nr 4.

Brańka Z., Karanie i nagradzanie dzieci w rodzinie miejskiej, Kraków 2007.

Brynkus J., Ideologiczny kształt Dnia Dziecka w Polsce Ludowej, w: W kręgu rodziny epok dawnych: dzieciństwo, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2014.

Carron J., Sens czwartego przykazania i historia jego interpretacji, „Communio” 1996, nr 1 (91).

Chłodna I., Autorytet rodziny – dobro czy przeżytek? „Człowiek w kulturze” 2011/2012, nr 22.

Chrobak S. SDB, Podstawy pedagogiki nadziei : współczesne konteksty w inspiracji personalistyczno-chrześcijańskiej, Warszawa 2009.

Czekalski R., Personalistyczne postawy wychowania, Warszawa 2009.

Forward S., Toksyczni rodzice, Warszawa 2011.

Gilski M., Początkowe stadia życia ludzkiego według Homera, „Polonia Sacra” 17 (2013) nr 1 (32).

Grajewski J. L., Czcij rodziców, Łomża 1994.

Historia ojców i ojcostwa, red. J. Delumeau, D. Roche, Warszawa 1995.

Jaroszyńsk P., O autorytet nauczyciela, „Człowiek w kulturze” 2011/2012, nr 22.

Jaroszyński J., Autorytety w świecie stereotypów – krytyczna ocena medialnego obrazu osobowości, „Kultura-Media-Teologia” 2010, nr 3.

Jaworski P., Psychopedagogika – czyli jak psychologia zmienia szkołę, „Cywilizacja. O nauce, moralności, sztuce i religii” 2003, nr 7.

Juszczyk J., Przekazy medialne a czas wolny dzieci w wieku wczesnoszkolnym, w: Pedagogika szkolna i wczesnoszkolna w sytuacji zmiany społecznej, kulturowej i oświatowej, pod red. S. Juszczyka, Katowice 2011.

Koclęga J., Funkcja mediów w komunikacji rodzinnej, w: Rodzina podmiotem wychowania i kreatorem komunikacji społecznej, Kraków 2010.

Kołodziej B., Wartość dziecka we współczesnym świecie, w: Oblicza dzieciństwa, red. D. Kornas-Biela, Lublin 2001.

Kołodziej B., Wartość dzi

ecka we współczesnym świecie, w: Oblicza dzieciństwa, red. D. Kornas-Biela, Lublin 2001.

Konopniuk T., Teologia „czwartej władzy”, w: Media wyznaniowe w Polsce 1989-2004, red. E. Kossewska, J. Adamowski, Warszawa 2004.

Kopeć E., Raport z przeprowadzonych badań dotyczących diagnozy wiedzy pedagogicznej posiadanej przez rodziców dzieci w wieku przedszkolnych w powiecie kolbuszowskim, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5 (45), nr 1.

Kosiński K., Czy potrzebujemy jeszcze autorytetów?, „Więź” 2001, nr 1 (507).

Kossewska, J. Adamowski, Warszawa 2004.

Krupiński W. SJ, Wychowywać miłością, Kraków 2001.

Mastalski J., Jak dobrze wychować dziecko?, Kraków 2009.

Melody P., Toksyczna miłość, Warszawa 2005; R. Norwood, Kobiety, które kochają za bardzo, Poznań 2016.

Nowotka M., Kryzys współczesnej rodziny, „Wychowawca” 2014, nr 7.

Olbrycht K., Czy dorośli potrzebują edukacji aksjologicznej?, w: Aksjologia edukacji dorosłych, red. J. Kostkiewicz, Lublin 2004.

Pańpuch Z., Ideał nauczyciela-wychowawcy w pismach wybranych autorów starożytnych, „Zeszyty Edukacyjne” 2005, nr 3.

Pilch W, Człowiek w cywilizacji sieci, w: Logos i etos Cywilizacji zachodu, red. R. Kupczak, M. Jabłoński, Bielsko – Biała 2014.

Robaczewski A., O antropologię dla pedagogiki, „Cywilizacja. O nauce, moralności, sztuce i religii” 2003, nr 7.

Robaczewski A., O antropologię dla pedagogiki, „Cywilizacja” 2003, nr 7.

Sales M., Honor stawania się dzieckiem, czyli: co oznacza „Czcij ojca swego i matkę swoją”, „Communio” 1996, nr 1.

Salij J. OP, Szukającym drogi, Poznań 1993.

Sawicki M., Dziecko jest osobą. Szkice z teorii kształcenia i wychowania, Warszawa 1995.

Szast M., Samotność w dobie cyfryzacji, „Pedagogika Katolicka” 2012, nr 2.

Tarasiewicz T., Pseudoautorytet zdemaskowany, „Człowiek w Kulturze” 2011/2012, nr 22.

Tomaselli G., Twarzą w twarz z demonem. Nietypowy wywiad, Kraków 2015.

Wilk J., Wychowawca wobec pytania: „Kim jest dziecko”, w: Oblicza dzieciństwa, red. D. Kornas-Biela, Lublin 2001.

Wrońska K., Osoba i wychowanie. Wokół personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły Jana Pawła II.

Zalewski D., Nauczyciel wobec ideologizacji szkoły, „Zeszyty Edukacyjne” nr 3 2005.

Zielińska J., Samokształcenie nauczycieli poprzez media, w: Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, red. W. Strykowski, W. Skrzydlewski, Poznań 2004.

Ziemska M., Rodzina a osobowość, Warszawa 1979.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism