Mistyka i prymat miłości

Stanisław Suwiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2020.041

Abstrakt


Miłość obejmuje w sposób całościowy człowieka, jego emocje, uczucia, procesy poznawcze, rozumowanie, intelekt, wolę, działanie, a także sferę duchową. Natomiast mistyka chrześcijańska jest zanurzeniem się człowieka w świetle Bożej miłości, a nie koncentracją na sobie i własnej religijności. Artykuł podejmuje aktualny problem badawczy na kanwie duchowości chrześcijańskiej, aby ukazać czytelnikowi proces dojrzewania duchowego w którym miłość stanowi istotę zarówno w początkowej fazie rozwoju, jak i w kulminacyjnym momencie zjednoczenia z Bogiem. Wychodząc od ogólnego wpływu mistyki na rozwój duchowy, autor prowadzi czytelnika ku prawdzie miłości, którą jest Bóg.


Słowa kluczowe


życie mistyczne; prymat miłości; rozwój duchowy; mistyka służby i czynu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bolewski J., Mistyka miłości, ,,Życie Duchowe” 41 (2005), s. 4–6.

Bouyer L., Wprowadzenie do życia duchowego, Warszawa 1982.

De Rougemont D., Miłość a świat kultury zachodniej, Warszawa 1968.

Gogacz M., Filozoficzne aspekty mistyki. Materiały do filozofii mistyki, Warszawa 1985.

Gogola J., Teologia komunii z Bogiem, Kraków 2001.

Jan od Krzyża, Pieśń duchowa, Kraków 2013.

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994.

Louth A., Początki mistyki chrześcijańskiej, Kraków 1997.

Merton T., Szukanie Boga, Kraków 1988.

Ogórek P., Mistyka. Zagrożenie czy rozwój życia duchowego?, w: Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, Warszawa 1999, s. 8–19.

Rahner K., The Theological Investigation, Volume VII, w: Future Theology of the Spiritual Life, London–New York 1971, s. 9–23.

Ravier A., Ignacy Loyola zakłada Towarzystwo Jezusowe, Warszawa 1994.

Sudbrack J., Mistyka, tł. B. Białecki, Kraków 1996.

Suwiński S., Dynamizm miłości w życiu duchowym chrześcijanina. Studium na podstawie pism ojca Franciszka Varillona, Włocławek 2013.

Tomasz à Kempis, Naśladowanie Chrystusa, tł. S. Kuczkowski, Kraków 2009.

Urbański S., Współczesne ujęcie mistyki, w: Duchowość przełomu wieków, Warszawa 2000, s. 102–115.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, t. 1, Lublin 2001.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism