Założyciel i pierwszy redaktor naukowy czasopisma „Teologia i Człowiek”

Mirosława Buczyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2020.016

Abstrakt


Artykuł opisujący 17 lat działalności naukowej ks. prof. Krzysztofa Koneckiego na rzecz rozwoju czasopisma "Teologia i Człowiek", którego jest założycielem i redaktorem naczelnym.

Słowa kluczowe


ks. Krzysztof Konecki; Teologia i Człowiek; redaktor naczelny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bagrowicz J., Słowo wstępne, „Teologia i Człowiek” 1 (2003), s. 7.

Konecki K., Od redakcji, „Teologia i Człowiek” 11 (2008), s. 7.

Konecki K., Od redakcji, „Teologia i Człowiek” 46 (2019), nr 2, s. 7.

Mering W.A. , Słowo Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa, „Teologia i Człowiek” 19 (2012), nr 1, s. 13.

Dembowski B., Słowo wstępne, w: Ksiądz Bogumił Lewandowski w służbie Stolicy Apostolskiej, zebrał i opracował K. Konecki, Włocławek 2003, s. 7.

Konecki K. , Od redakcji, „Teologia i Człowiek” 3 (2004), s. 5.

Konecki K., Od redakcji, TiCz, 7–8(2006), s. 11.

Perszon J. , Słowo dziekana Wydziału Teologicznego, TiCz, 7–8(2006), s. 9.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism