Realizacja powołania do świętości jako wyraz moralnej doskonałości człowieka w adhortacji apostolskiej Gaudete et exsultate

Piotr Olszanowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2020.003

Abstrakt


W najnowszej adhortacji apostolskiej papież Franciszek przypomina o powszechnym powołaniu do świętości we współczesnym świecie. W tym kontekście świętość jako nieodzowny element moralnej drogi prowadzącej do ewangelicznej doskonałości stanowi przedmiot teologicznomoralnej refleksji i to bez względu na czas, w którym toczy się dyskusja. Jeszcze większy obszar wyzwań obejmuje praktyczne wcielenie jej w życie człowieka. Wezwanie do świętości jest aktualne także dzisiaj i stanowi kluczowy aspekt życia członków Chrystusowego Kościoła w XXI wieku. W Gaudete et exsultate papież przywołuje ten fundamentalnym wymiarze ludzkiej egzystencji, wpisując go w ramy współczesnego świata. Biorąc na poważnie wskazania płynące z papieskiej zachęty, warto przyjrzeć się zagadnieniu świętości w dobie obecnej. Artykuł stanowi próbę podjęcia refleksji nad kwestią świętości, odczytując realizację powołania do niej jako wyraz moralnej doskonałości człowieka, gdyż świętość nierozerwalnie wpisana została w wymagania płynące ze wskazań teologii moralnej.


Słowa kluczowe


Gaudete et exsultate; świętość; moralna doskonałość człowieka; papież Franciszek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródło podstawowe

Franciszek, Adhortacja apostolska o powołaniu do świętości w świecie współczesnym „Gaudete et exsultate”, Rzym 2018.

Nauczanie soborowe

Sobór Watykański II, Konstytucji dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, Rzym 1964.

Nauczanie papieskie

Pawła VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym „Evangelii nuntiandi”, Rzym 1975.

Pawła VI, Przemówienie do członków „Concilium de Laicis”, AAS 66 (1974), s. 567–570.

Jan Paweł II, Encyklika o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła „Veritatis splendor”, Rzym 1993.

Jan Paweł II, List apostolski „Novo millennio ineunte”, Watykan 2001.

Jan Paweł II, Powołanie do pełni życia chrześcijańskiego, w: Jan Paweł II, Dzieła Zebrane, t. XV, Kraków 2009, s. 414–415.

Benedykt XVI, Wszyscy święci papieża, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 334 (2011) 6, s. 52.

Franciszek, Encyklika o wierze „Lumen fidei”, Rzym 2013.

Franciszek, Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie „Evangelii gaudium”, Rzym 2013.

Franciszek, Adhortacja apostolska o miłości w rodzinie „Amoris laetitia”, Rzym 2016.

Franciszek, Z ludem na ramionach. Homilia wygłoszona podczas Mszy św. Krzyżma, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 371 (2015) 5, s. 34–35.

Literatura przedmiotu i pomocnicza

Bramorski J., Błogosławieństwa jako program moralności chrześcijańskiej w ujęciu biblijnym, „Studia Gdańskie” 21 (2007), s. 20–50.

Demmer K., Wprowadzenie do teologii moralnej, tłum. A. Baron, Kraków 1996.

Filipowicz A., Josef Fuchs. Kroczyć śladami Chrystusa, w: Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, t. II, red. J. Majewski, J. Makowski, Warszawa 2004, s.126–132.

Kolbe M.M., Nasze radości i niedociągnięcia, w: Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego, red. J.R. Bar, Niepokalanów 2009, s. 92–94.

Ozorowski M., Błędne koncepcje dotyczące ciała i płciowości człowieka (I–XVII w.), „Studia nad Rodziną” 1 (1997), s. 63–72.

Pinckaers S.Th., Szczęście odnalezione, tłum. P. Siejkowski, Poznań 1998.

Pryszmont J., Patrystyczna myśl moralna, „Studia Theologica Varsaviensia” 19 (1981) 2, s. 121–155.

Ptaszek R.T., Początki sekt w Europie, „Doctrina. Studia społeczno-polityczne” 2 (2005), s. 345–351.

Rudolph K., Gnoza. Istota i historia późnoantycznej formacji religijnej, tłum. G. Sowinski, Kraków 1995.

Św. Teresa z Lisieux, Rękopisy autobiograficzne, tłum. A. Bartosz, Kraków 1997.

Warzeszak S., Z twórczości Hansa Jonasa (2): Od starożytnej gnozy do współczesnego nihilizmu, „Warszawskie Studia Teologiczne” 7 (1994), s. 269–278.

Wróblewski P., Świętość fundamentem odnowy Kościoła: powszechne powołanie do świętości, „Łódzkie Studia Teologiczne” 24 ( 2015) 3, s. 161–174.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism