Tożsamość relacyjna. Wybrane wątki biblijnych opowiadań o Adamie i Ewie z Rdz 1–3 jako antropologiczne źródło inspiracji terapeutycznej

Krzysztof Pilarz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2020.001

Abstrakt


Niniejszy artykuł, oparty na solidnych podstawach egzegetycznych, ma za zadanie przedstawić wybrane biblijne wątki antropologiczne obecne w opowiadaniach o Adamie i Ewie (Rdz 1–3), które mogą być przydatne w terapii chrześcijańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem terapii małżeńskiej. Podkreślono jednoczesną odmienność i komplementarność mężczyzny i kobiety oraz ich wzajemną nieadekwatność w drodze do szczęścia i spełnienia, które mogą odnaleźć dopiero w Bogu.

Słowa kluczowe


antropologia biblijna; Adam i Ewa; chrześcijańska psychoterapia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abarim Publications’ online Biblical Hebrew Dictionary, http://www.abarim-publications.com/Meaning/Eve.html#.Wi_VsnlG2M- (dostęp: 12.12.2017).

Augustyn, Wyznania, I, 1, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1978.

Berachot, https://halakhah.com/pdf/zeraim/Berachoth.pdf (dostęp: 30.11.2017).

Briks P., Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, Warszawa 1999.

Eldredge J. i S., Urzekająca. Odkrywanie tajemnicy kobiecej duszy, Warszawa 2011.

Eldredge J., Droga dzikiego serca, Warszawa 2013.

Eldredge J., Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy, Poznań 2003.

Eldredge J., Pełnia serca, Poznań 2012.

Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej – EZOP Polska. Podsumowanie – rozpowszechnienie, bariery i rekomendacje, http://www.ezop.edu.pl/05-Podsumowanie.pdf (dostęp: 07.08.2019).

Eruvin, http://halakhah.com/pdf/moed/Eiruvin.pdf (dostęp: 30.11.2017).

Grabowski M., Historia upadku. Ku antropologii adekwatnej, Kraków 2011

Harris R.L., Archer, Jr. G.L., Waltke B.K., Theological Wordbook of the Old Testament, Chicago, Illinois 1980.

Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich: odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, Watykan 1986.

Koehler L., Baumgartner W., Stamm J.J., The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament (dalej: HALOT), CD-ROM Edition, Leiden 2000.

Koehler L., Baumgartner W., Stamm J.J., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu (dalej: HALOTpl), red. pol. P. Dec, t. I, Warszawa 2008.

Midrasz Bereszit Rabba 8, 1; https://archive.org/stream/RabbaGenesis/midrashrabbahgen027557mbp#page/n101/mode/2up (dostęp: 30.11.2017).

Niemirowski T., O możliwości psychologii chrześcijańskiej, Płock 2010.

Ostaszewska A., Psychoterapia integratywna w ujęciu chrześcijańskim, Sopot 20172.

Pawłowski Z., Narracja i egzystencja. Genesis w hermeneutyce opowieści, Toruń 2013.

Pikor W., Pytanie o „obraz i podobieństwo” Boże w człowieku (Rdz 1–2), w: Człowiek – ciało i duch. Tom 2. Ujęcie teologiczne, red. K. Krzemiński, K. Olszewska, R. Beszterda, Toruń 2015, s. 31–45.

Popowski R., Biblia pierwszego Kościoła, Warszawa 2016.

Trigano Sh., Judaizm: „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”, w: Encyklopedia religii świata, t. 2: Zagadnienia problemowe, red. F. Lenoir, Y. Tardan-Masquelier, M. Meslin, J.-P. Ros, Warszawa 2002, s. 1661–1665.

Trudne fragmenty Biblii, red. W.C. Kaiser Jr., P.H. Davids, F.F. Bruce, M.T. Brauch, Warszawa 2011.

Vitz P.C., Psychologia jako religia, Warszawa 2017.

Wulff D.M., Psychologia religii, Warszawa 1999.

Zwoliński A., Psychologia zamiast religii? Pułapki i manipulacje, Kraków 2019.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism