Latynoamerykański model Duszpasterstwa Młodzieży

Kasper Mariusz Kaproń

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2019.018

Abstrakt


W artykule autor, wychodząc od rzeczywistości młodych ludzi w Ameryce Łacińskiej i prezentując dynamikę duszpasterską tamtejszego Kościoła, wskazuje na konieczność zmian w formach Duszpasterstwa Młodzieży. Przedstawia model duszpasterski dla Kościoła wychodzącego na zewnątrz, wpisujący się w szerszy projekt nawrócenia pastoralnego, do którego wzywa papież Franciszek. Postuluje taką reformę struktur eklezjalnych, aby odpowiadały temu, o czym można przeczytać w Dokumencie Końcowym Konferencji w Aparecida: „Kościół wezwany jest do głębokiego i gruntownego przemyślenia swojej misji i rozpoczęcia jej na nowo z wiernością i odwagą w nowej rzeczywistości Ameryki Łacińskiej i świata” (DA 11).

Wymaga to od Kościoła przyjęcia postawy otwarcia na nowe inicjatywy, wspierania działań, które rozwijają się „na zewnątrz”, z dala od środowiska parafii i przyjęcia postawy misyjnej, co wiąże się z koniecznością wyjścia w kierunku „młodzieżowych peryferii”. Oznacza to obowiązek przemyślenia dotychczasowych form funkcjonowania duszpasterstwa, porzucenia gotowych schematów działania, aby móc spotkać młodych tam, gdzie oni rzeczywiście się znajdują, czyli najczęściej z dala od Kościoła.


Słowa kluczowe


młodzież; Duszpasterstwo Młodzieży; Ameryka Łacińska; Kościół „wychodzący”; nawrócenie duszpasterskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Zygmunt, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.

Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas Est (25.12.2015).

Berger Peter, Los numerosos altares de la modernidad. En busca de un paradigma para la religión en una época pluralista, Salamanca 2016.

Castilleja de León Patricia, El Modelo de la Pastoral Juvenil Latinoamericana, „Medellín” 144 (2010), s. 58–71.

Castillo Mattasoglio Carlos, Una pastoral de Juventud a 50 años de Medellín: entre liberación y regeneración. Konferencja wygłoszona w czasie V spotkania teologów latynoamerykańskich, Bogotá 2018.

CELAM, Aparecida. V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Gubin 2014.

CELAM, Documento Conclusivo del II Congreso Continental Latinoamericano de Vocaciones, Cartago – Costa Rica 2011.

CELAM, Plan Global 2015–2019, Bogotá 2015.

Dembicz Katarzyna, Transformacje demograficzne w Ameryce Łacińskiej a postawy prokreacyjne i plany rodzinne latynoamerykańskiej młodzieży akademickiej, Warszawa 2014.

De Zárate Jesús González, Un Sínodo desde, con y para los jóvenes. Acercamiento a su temática y dinámica desde el lenguaje, las opciones y los movimientos pedagógicos de la Pastoral Juvenil Latinoamericana y Caribeña, „Medellín” 170 (2018), s. 109–130.

Franciszek, Adhortacja Apostolska Evangelii gaudium (24.11.2013).

Franciszek, Adhortacja Apostolska Gaudete et exsultate (19.03.2018).

Franciszek, Encyklika Laudato sì (24.05.2015).

Franciszek, Homilia w czasie mszy św. z udziałem biskupów, kapłanów, zakonników i seminarzystów, Rio de Janeiro, 27 lipca 2013 r.

Franciszek, La Gracia de Dios no es ideología, La Civiltá Cattolica Iberoamericana (https://www.civiltacattolica-ib.com/la-gracia-no-es-una-ideologia/).

Franciszek, List do młodych z okazji prezentacji Dokumentu przygotowawczego XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, 13 stycznia 2017.

Fresia Iván Ariel, Los jóvenes plurales, representaciones sociales y desafectación institucional, „Medellín” 170 (2018), s. 131–158.

Fresia Iván Ariel, Jóvenes errantes y declive de la pastoral. Hacia nuevas perspectivas de pastoral con jóvenes, Buenos Aires 2016.

Giaccardi Chiara, Jóvenes, medios digitales y desafíos educativos, „Misión Joven” 66 (2016), s. 95–100.

Guillama Carlos Silva, Vocación y discernimiento en la vida de los jóvenes, „Medellín” 170 (2018), s. 159–184.

Nájera Ozziel, Los nuevos imaginarios religiosos de los jóvenes, “Revista de Antropología Experimental” 7 (2007), s. 5–36.

Pereira Miguel, Interfaces religiosas en el espacio urbano: análisis escatológico de la complejidad citadina. Konferencja wygłoszona w czasie XXIX Kongresu Socjologów Latynoamerykańskich (ALAS), Santiago de Chile 2013.

Reguillo Rossana, Paisajes insurrectos. Jóvenes, redes y revueltas en el otoño civilizatorio, México 2017.

Ruano Pineda Víctor Manuel, Criterios de una pastoral para los jóvenes de Centro América, „Medellín” 170 (2018), s. 185–224.

Sekretariat Synodu Biskupów, Dokument przygotowawczy XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat „Młodzieży, wiary i rozeznania powołania”.

Somma Nicolás – Bargsted Matías – Valenzuela Eduardo, Cambios en las identificaciones religiosas en América Latina (1995–2010): diagnóstico y explicaciones tentativas. Konferencja wygłoszona w czasie XXIX Kongresu Socjologów Latynoamerykańskich (ALAS), Santiago de Chile 2013.

Uzeda Vásquez Andrés, Los jóvenes y la religión. Vivencias religiosas de jóvenes cristianos en la ciudad de Cochabamba (Bolivia): participación y prácticas en organizaciones religiosas juveniles, Cochabamba 2015.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism