Vox totius Chrisit. Die Auslegung des Heiligen Augustinus zum Psalm 69 (68)

Artur Waldemar Kamola

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2019.017

Abstrakt


Vox totius Christi. Interpretacja świętego Augustyna do Psalmu 69 (68)

Myślą przewodnią interpretacji Augustyna do Psalmu 69 (68) jest głos całego Chrystusa. Ukazuje nam, że w Psalmie, podczas Pasji, mówi cały Chrystus, jako Głowa i również jako Ciało. Należy tylko rozpoznać vox capitis i jeżeli nie można słów psalmu przypisać Głowie, należy je przypisać Ciału. Jednak dla Augustyna, i bez tego rozróżnienia, istnieje tylko jeden jedyny Chrystus, ponieważ jeżeli Głowa i Ciało są jednym ciałem (carne una), to są również jednym głosem (voce una). Augustyn chce ukazać bardziej słowa członków Chrystusa, aby dowieść, że tutaj mówi cały Chrystus (totus Christus).


Słowa kluczowe


Vox totius Christi; Głowa; Ciało; członki; interpretacja

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


Augustinus, Enarrationes in Psalmos, nach Corpus Christianorun Series Latina ( CCL ) XXIX, Tournhout 1956.

Biblia Jerozolimska (BJ = Die polnische Jerusalemer Bibel), Pallotinum, Posen 2006.

Biblia Patristica, Hrsg. J. Allenbach, A. Benoit..., Paris 1975 (Bd. 1), 1977 (Bd. 2), 1980 (Bd. 3), 1987 (Bd. 4).

Gross H., Reinelt H., Das Buch der Psalmen, Teil 1 (Ps. 1–72), (Geistliche Schriftlesung 9/1), Patmos, Düsseldorf 1978.

Jerusalemer Bibel, Herder, Freiburg im Breisgau 1968.

Nestle E., Aland K., NovumTestamentum Græce et Latine, Deutsche Bibelgeselschaft, Stuttgart 1993.

Neue Jerusalemer Bibel, Herder, Freiburg im Breisgau 1985.

Sant’ Agostino, Commento ai Salmi, Hrsg. M. Simonetti, Fondazione Lorenzo Valla 1989.

Sant‘ Agostino, Esposizioni sui Salmi, Bd. 1, Hrsg. A. Corticelli/R. Minuti, CNE, Roma 1982.

Wagner J., Schmitt S. (Hrsg.), Registerband zum Stundenbuch, Herder, Freiburg im Breisgau 1990.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism