Estetyka staroruskiej ikony okresu przedmongolskiego

Justyna Kroczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2018.032

Abstrakt


Artykuł stanowi przyczynek do problematyki związanej z estetyką ikon wczesnoruskich tj. ikon datowanych na okres między XI-XIII wiekiem. Problematyka ta włącza w siebie m.in. następujące pytania: o ilość ikon będących wtedy w obiegu, o ich autorstwo, o stopień ich bizantynizacji, o ich funkcję społeczną i w końcu funkcję estetyczną rozumianą w sensie neoplatońskim. Punktem wyjścia artykułu jest stosunek rosyjskich filozofów religijnych do ruskiego dziedzictwa artystycznego, następnie podjęto analizę ruskich tekstów źródłowych dotyczących ikon aby na końcu przejść do określenia możliwego znaczenia ideowego ikony w kontekście światopoglądu Rusi Kijowskiej.


Słowa kluczowe


Ruś Kijowska; ikona; rosyjscy filozofowie ikony; przeżycie estetyczne; sztuka bizantyjska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Florenski P., Ławra Troicko-Sergiejewska i Rosji, w: tenże, Ikonostas i inne szkice, przeł. Z. Podgórzec, Warszawa 1984, 8–25.

Latopis Kijowski, 1118–1158, przeł. i opr. E. Goranin, Wrocław 1995.

Mullett M., Theophylact of Ochrid: Reading the Letters of a Byzantine Archbishop, Aldershot, 1997.

Obolensky D., Six Byzantine Portraits, Oxford, 1988, 34–82.

Pateryk Kijowsko-Pieczerski czyli opowieść o świętych ojcach w pieczarach kijowskich położonych, opr. i tłum. L. Nodzyńska, Wrocław 1993.

Powieść minionych lat, przeł. F. Sielicki, Wrocław 1999.

Trubieckoj E., Kolorowa kontemplacja. Trzy szkice o ikonie ruskiej, przeł. H. Paprocki, Białystok 1998.

Гиппиус А.А., К биографии Олисея Гречина, w: Церковь Спаса на Нередице: От Византии к Руси. К 800-летию памятника, О.Е. Этингоф (ред.), Москва, 2005.

Библиотека литературы Древней Руси, т. 1, Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. Понырко (ред.), Санкт-Петербург 1997.

Библиотека литературы Древней Руси, т. 12, Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. Понырко (ред.), Санкт-Петербург 2003.

Библиотека литературы Древней Руси, т. 4, Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. Понырко (ред.), Санкт-Петербург 1997.

Библиотека литературы Древней Руси, т. 5, Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. Понырко (ред.), Санкт-Петербург 1997.

Духовная грамота преподобного Игумена Иосифа, слово 10, w: Великие Минеи Четии митрополита Макария. Сентябрь 1–13, Санкт-Петербург 1868, 499–615.

Кондаков Н.П., Русская икона, т. 3, Москва 2004 (reprint Seminarium Kondakovianum, Praga 1931).

Конявскя Е.Л., Авторское самосознание древнерусского книжника, Mосква 2000.

Лосский В.Н., Успенский Л.А., Смысл икон, Москва 2014.

Флоренский П.А., Иконостас, Москва 1995.

Этингоф О.Е., Византийские иконы VI – первой половины XIII века в России, Москва 2005.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism