Działalność Kościoła ewangelickiego w Prusach Wschodnich w czasie I wojny światowej

Marek Jodkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2018.026

Abstrakt


W czasie I wojny światowej przed Kościołem ewangelickim stanęły nowe wyzwania. Opieka pastoralna nad wiernymi przestała ograniczać się do animowania życia sakramentalnego i religijnego w parafiach. Ubytek ludności, starty materialne, czy też pogarszająca się sytuacja gospodarcza wygenerowały konieczność zaangażowania Kościoła na rzecz gwałtowanie wzrastającej liczby poszkodowanych. Rozpoczęto zatem organizowanie opieki pastoralnej nad uciekinierami z Prus Wschodnich, pomagano pozostającym na miejscu rodzinom, sierotom, wdowom, osobom przebywającym w lazaretach, szpitalach czy na froncie. Pomoc charytatywną ukierunkowano zarówno na cele parafialne i pozaparafialne, a zwłaszcza na rzecz inwalidów wojennych, czy też duszpasterstwa polowego. Dzięki stowarzyszeniom ewangelickim wrastała liczba wiernych zaangażowanych w niesienie pomocy potrzebującym. Kościół ewangelicki współpracował również z władzami państwowymi przy nadzwyczajnych akcjach społecznych i logistycznych, dotyczących np. zbiórki złota, metalu, ubrań oraz udostępniania obiektów kościelnych na cele wojenne.


Słowa kluczowe


I wojna światowa; uchodźcy; Kościół ewangelicki; Prusy Wschodnie; Niemcy w pierwszej połowie XX wieku; stowarzyszenia kościelne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aus der Provinz, „Evangelisches Gemeindeblatt“ 24 (1915), s. 106–107.

Aus der Provinz, „Evangelisches Gemeindeblatt“ 4 (1915), s. 19.

Aus Königsberg, „Evangelisches Gemeindeblatt“ 29 (1915), s. 127–128.

Das Königliche Konsistorium der Provinz Ostpreußen, An die evangelischen Geistlichen Ostpreußens, „Amtliche Mitteilungen des Königlichen Konsistoriums der Provinz Ostpreußen“ 11 (1914), s. 79–80.

Der kirchliche Wiederaufbau Ostpreußens, „Gustav-Adolf-Bote für Ostpreußen“ 1–2 (1918), s. 5–11.

Diakonissenarbeit im Etappengebiet, „Evangelisches Gemeindeblatt“ 41 (1914), s. 233–234.

Diakonissenarbeit unter Feindeshand, „Evangelisches Gemeindeblatt“ 39 (1914), s. 221–222.

Diakonissenarbeit unter Feindeshand, „Evangelisches Gemeindeblatt“ 20 (1915), s. 89–90.

Die 14. Ostpreußische Provinzialsynode, „Evangelisches Gemeindeblatt“ 51 (1914), s. 277–279.

Die Ostpreußischen Geistlichen in der Russenzeit, „Evangelisches Gemeindeblatt“ 51 (1917), s. 303–304.

Erbauung und Weihe der Notkirche in Neidenburg, „Gustav-Adolf-Bote für Ostpreußen“ 7–8 (1918), s. 45.

Etwas über Seelsorge an den kriegsvertriebenen Ostpreußen, „Evangelisches Gemeindeblatt“ 14 (1915), s. 61–62.

Evangelischer Oberkirchenrat, Betrifft die Fürsorge für die Kriegsbeschädigten, „Amtliche Mitteilungen des Königlichen Konsistoriums der Provinz Ostpreußen“ 15 (1915), s. 75–77.

Evangelischer Oberkirchenrat, Erlaß des Evangelischen Oberkirchenrates, betreffend Einrichtung und Führung von Kriegschroniken durch die Herren Geistlichen, „Amtliche Mitteilungen des Königlichen Konsistoriums der Provinz Ostpreußen“ 9 (1915), s. 41.

Evangelischer Oberkirchenrat, Erlaß des Evangelischen Oberkirchenrats betreffend Verhalten der Geistlichen der Provinz Ostpreußen bei der Invasion der Russen, „Amtliche Mitteilungen des Königlichen Konsistoriums der Provinz Ostpreußen“ 20 (1914), s. 115.

Evangelischer Oberkirchenrat, Kirchliche Ehrung der Gefallenen, „Amtliche Mitteilungen des Königlichen Konsistoriums der Provinz Ostpreußen“ 9 (1915), s. 42–43.

Evangelischer Oberkirchenrat, Kundgebung des Evangelischen Oberkirchenrats an die Provinzialsynode, „Amtliche Mitteilungen des Königlichen Konsistoriums der Provinz Ostpreußen“ 20 (1914), s. 116.

Frauenarbeit im Kriege. II, „Evangelisches Gemeindeblatt“ 27 (1915), s. 117–118.

Frauenarbeit im Kriege. III, „Evangelisches Gemeindeblatt“ 31 (1915), s. 133–134.

Hubatsch W., Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens, t. 1, Göttingen 1968.

Jasiński G., Kościół ewangelicki w Prusach Wschodnich w latach 1817–1918, w: W 500-lecie Reformacji (1517–2017). Z dziejów Kościołów ewangelickich w dawnych Prusach Królewskich i Książęcych, t. 2, Tereny dawnych Prus Książęcych, red. J. Kłaczkow, G. Jasiński, P. Birecki, Toruń 2017, s. 139–245.

Kähler R., Kriegsschäden der Kirchengemeinden und Geistlichen, „Amtliche Mitteilungen des Königlichen Konsistoriums der Provinz Ostpreußen“ 6 (1915), s. 29.

Kirchliche Liebestätigkeit im Kriege, „Evangelisches Gemeindeblatt“ 33 (1914), s. 193–194.

Kirchliche Tagesgeschichte, „Evangelisches Gemeindeblatt“ 39 (1914), s. 222.

Kirchliche Tagesgeschichte, „Evangelisches Gemeindeblatt“ 41 (1915), s. 178.

Nachruf für Superintendent Skierlo-Johannisburg, „Königsberger Hartungsche Zeitung“ 121 (1916) III 12.

Schneider J., Kirchliche Zeitlage, w: Kirchliches Jahrbuch für die evangelischen Landeskirchen Deutschlands, opr. J. Schneider, Gütersloh 1916, s. 27–191.

Uebersicht über besondere Betätigung der Kirche aus Anlaß des Krieges, „Amtliche Mitteilungen des Königlichen Konsistoriums der Provinz Ostpreußen“ 12 (1915), s. 60–61.

Zum Hohenzollerntag, „Evangelisches Gemeindeblatt“ 43 (1915), s. 185–186.

Zur Mitarbeit der evangelischen Kirche an der Fürsorge für die Kriegsbeschädigten, „Evangelisches Gemeindeblatt“ 32 (1915), s. 137–139.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism