Teza o aksjologicznej neutralności uczuć a katolicka nauka o ich roli w życiu moralnym człowieka. Próba antropologiczno-etycznej analizy problemu

Tomasz Dutkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2018.025

Abstrakt


W wypowiedziach i publikacjach niektórych autorów, także katolickich, pojawia się lansowana w sposób dobitny teza, w myśl której ludzkie uczucia nie podlegają ocenie moralnej. Wydaje się, że powoływanie się w jej uzasadnieniu na myśl św. Tomasza z Akwinu, czy też na Katechizm Kościoła Katolickiego, świadczyć może co najmniej o wyjątkowo nieuważnej lekturze tych tekstów, z którymi teza ta nie daje się pogodzić.

Celem opracowania jest przedstawienie antropologiczno-etycznych uwarunkowań problemu, w szczególności zaś wskazanie na przyjmowanie przez niektórych teologów antropologicznych podstaw sprzecznych z nauka objawioną, zaczerpniętych z wpływowych koncepcji psychologicznych oraz na nieuwzględnianie różnorodności przejawów życia uczuciowego, skutkujące brakiem precyzji sformułowań w odniesieniu do ich moralnej oceny.


Słowa kluczowe


uczucia; wartość moralna uczuć; psychologizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI, Jedność myśli i ducha Jana Pawła II, w: Jan Paweł II – mój umiłowany poprzednik, tłum. R. Łobko, Częstochowa 2007, s. 20–21.

Bless, H., Zarys psychiatrii duszpasterskiej, tłum. L. Kaczmarek, Warszawa 1980.

Drewermann, E., Tiefenpsychologie und Exegese, t. I–II, Olten.

Dutkiewicz, T., Filozofia i życie w Chrystusie. Filozoficzne podstawy moralnego nauczania Kościoła, Pelplin 2012.

Górny, G., Anioł Północy, Warszawa 2010.

Grün, A., Pismo Święte w interpretacji psychologii głębi, tłum. B. Białecki, Kraków 1996.

Grzybowski, J., Nieporadnik małżeński, Częstochowa 2013.

Grzywocz, K., Uczucia niekochane, Kraków 2008.

Jan Paweł II, Fides et ratio, AAS 91 (1999), s. 5–88.

Kamiński, S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1992.

Krąpiec, M.A., Psychologia racjonalna, Lublin 1996.

Leon XIII, Aeterni Patris, ASS 12 (1879), s. 97–115.

Moskal, P., Diakonia prawdy i „ancilla theologiae”, w: A. Maryniarczyk red., Rozum otwarty na wiarę, Lublin 2000, s. 107–112.

Pius XII, Humani generis, AAS 42 (1950), s. 561–578.

Ślipko, T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 2002.

Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o prawdzie, tłum. A. Aduszkiewicz, L. Kuczyński, J. Ruszczyński, t. 1–2, Kęty 1998.

Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, tłum. F.W. Bednarski, S. Bełch, A. Głażewski, R. Kostecki, S. Piotrowicz, t. 1–35, Londyn 1962–1998.

Wasiukiewicz, A., Niebezpieczna psychologia, Poznań 2017.

Woroniecki, J., Katolicka etyka wychowawcza, t. 1–2, Lublin 1995.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism