Dezyderaty przeżycia Wielkiego Postu według św. Siostry Faustyny

Sławomir Tykarski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2018.019

Abstrakt


Okres Wielkiego Postu to szczególny czas, jaki daje Kościół. Podczas niego wierni podejmują postanowienia, wyrzeczenia i wysiłek pracy nad sobą. Często wyrzeczenia odnoszą się do wymiaru materialnego: odmówienia sobie przyjemności, ograniczenia posiłku czy oglądania telewizji. Inna forma odnosi się do wymiaru duchowego, który wiąże się między innymi z pracą nad własnymi wadami, niedoskonałościami charakteru bądź pogłębieniem życia duchowego. Praktyka duszpasterska wskazuje, że niekiedy wiernym brakuje pomysłów, w jaki sposób spożytkować i dobrze wykorzystać czas Wielkiego Postu. Celem niniejszego rozważania jest podanie wskazówek i propozycji do jego przeżycia na podstawie przykładu św. Siostry Faustyny, które zapisała w „Dzienniczku”. Oto niektóre z nich: modlitwa, adoracja i dzielenie się z Bogiem codziennością; pokonywanie trudności w modlitwie i w relacjach z innymi; wypraszanie nawrócenie dla dusz oraz pomoc kapłanom w ich ratowaniu; znoszenie w pokorze cierpienia i przyjmowanie z miłością wszystkiego, co daje Bóg; poddawanie się woli Bożej jako korona wszelkich postów i umartwień.  


Słowa kluczowe


św. s. Faustyna; Wielki Post; postanowienia; asceza; umartwienie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Św. Siostra Faustyna Kowalska, „Dzienniczek”.

Czaczkowska E. K., Siostra Faustyna. Biografia Świętej, Kraków 2012.

Franciszek Salezy, O ćwiczeniach umartwienia zewnętrznego, w: tenże, Filotea czyli droga do życia pobożnego, Kraków 2000.

Lorda J. L., Być chrześcijaninem. Poradnik ewangelicznego życia, Poznań 2011.

Mastalski J., Modlitwa kapłańska, wyd. 2, Kraków 2014.

Wiater E., Filotea. Duchowość dla świeckich 2.1, Kraków 2012, s. 106.

Wspomnienia o świętej Siostrze Faustynie Kowalskiej ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, wyd. 2, Kraków 2015.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism