Guglielmo di Saint-Thierry: teologo dell’Eucaristia

Dominik Ostrowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2018.016

Abstrakt


Wilhelm z Saint-Thierry: teolog Eucharystii

Opracowanie dotyczy teologii eucharystycznej w twórczości średniowiecznego  teologa cysterskiego, Wilhelma z opactwa Saint-Thierry. Po omówieniu  ogólnej koncepcji duchowości życia monastycznego, którą Wilhelm oparł na paradygmacie  celebracji liturgicznej, która przez znak (signum) odsyła do rzeczywistości (res),  następuje prezentacja jego koncepcji Komunii duchowej jako nierozerwalnie związanej  z Komunią sakramentalną. W tej części studium pojawiają się ważne dla zrozumienia teologii  Wilhelma obrazy: pocałunek duchowy jako sposób dotykania sakramentu w sposób  mistyczny, a także epizod z życia klasztornego, ukazujący konieczność przyjęcia sakramentu  w sposób duchowy, aby móc właściwie przyjąć go na sposób fizyczny. W trzeciej  części opracowania autor podejmuje próbę podsumowania teologii eucharystycznej Wilhelma  z Saint-Thierry, która okazje się kontrastować z potoczną wizją średniowiecznego  intelektualizmu sakramentalnego, wyzbytego pierwiastka misteryjnego i duchowego.    


Słowa kluczowe


Wilhelm z Saint-Thierry; duchowość monastyczna; Komunia duchowa; teologia eucharystyczna; liturgia

Pełny tekst:

PDF (Italiano)

Bibliografia


Bouyer L., La spiritualité de Citeaux, Paris 1955.

Burton P. A., Pourquoi est-il difficile de lire les Pères Cisterciens, “Collectanea Cisterciensia” 55 (1993), 331–339.

Guglielmo di Saint-Thierry, in: Enciclopedia Cattolica, Roma–Vaticano 1951, col. 1267–1268.

Godet P., Guillaume de Saint-Thierry, in: Dictionnaire de Théologie Catholique, Paris 1920, col. 1981–1982.

Guillaume de Saint-Thierry, Oraisons méditatives, Introduction, texte latin et traduction de Dom Jacques Horulier, moine de Solesmes, “Sources Chrétiennes” 324, Paris 1985.

Guillaume de Saint-Thierry, Exposé sur l’’Epître aux Romains. Introduction, traduction et notes par F. A. Bru, “Pain de Citeaux”, Paris 1986.

Guillaume de Saint-Thierry, Le miroir de la foi, introduction, texte critique, traduction et notes par Jean Déchanet, o.s.b., “Sources Chrétiennes” 301, Paris 1982.

Guillaume de Saint-Thierry, La contemplation de Dieu. L’Oraison de Dom Guillaume, Introduction, texte latin et traduction de Dom Jacques Hourlier, moine de Solesmes, “Sources Chrétiennes” 61, Paris 1959.

Guillaume de Saint-Thierry, Commento al Cantico dei cantici, a cura di Mario Spinelli, in: “Fonti medievali”, collana diretta da Giuseppe Cremascoli e Paolo Siniscalco, Roma 2002.

Guillaume de Saint-Thierry, Exposé sur le Cantique des Cantiques. Texte latin, introduction et notes de J.-M. Déchanet, traduction française de M. Dumontier, “Sources Chrétiennes” 82, Paris 1962.

Guillaume de Saint-Thierry, Lettre aux frères du Mont-Dieu (Lettre d’’or). Introduction, texte critique, traduction et notes par J.-M. Dèchanet, “Sources Chrétiennes” 223, Paris, 1985.

Guillaume de Saint-Thierry, Vie de saint Bernard. Traduction, introduction et notes d’I. Gobry, Paris 1997.

Holtz L., Poirel D., Editions des oeuvres médiévales de la Gaule, in: Sacris Erudiri 38 (1998–99), 167–168.

Rougé M., Guillaume de Saint-Thierry, docteur de l’Eucharistie?, “Liturgie, Revue monastique de liturgie” 112 (2000), 5–23.

Verdeyen P., Parole et sacrement chez Guillaume de Saint-Thierry, “Collectanea Cistercensia” 49 (1987), 129–137.

Wilmart A., La série et la date des ouvrages de Guillaume de Saint-Thierry, “Revue Mabillon” 14 (1924), 157–167.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism