Biblijna narracja biograficzna w psychoterapii. Narracje biblijne o niepłodnych kobietach wobec narracji współczesnych kobiet zmagających się z niepłodnością

Barbara Krzemińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2018.014

Abstrakt


W artykule zaprezentowano podstawowe założenia teoretyczne, które przemawiają za zasadnością zastosowania biblijnej narracji biograficznej w terapii indywidualnej i grupowej kobiet cierpiących z powodu przedłużającej się niepłodności. Terapia metodą narracji biblijnej z wykorzystaniem historii konkretnych biblijnych niepłodnych bohaterek daje możliwość współczesnym niepłodnym: odreagowania trudnych i bolesnych emocji; obniżenia objawów psychopatologicznych (stany depresyjne i nerwicowe, natręctwa myślowe); poczucia bycia zrozumianą w problemie; zmiany narracji z destrukcyjnych na konstruktywne wokół problemu niepłodności; odkrywania nowej tożsamości jako kobiety; poprawy społecznego funkcjonowania oraz odnalezienia jednostkowego sensu i celu w swojej aktualnej historii życia.  


Słowa kluczowe


niepłodność; terapia indywidualna i grupowa; biblijna narracja biograficzna; terapia narracyjna; jednostkowy sens

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak E., Kobiety w Biblii, Kraków 2006.

Bagrowicz J., Jankowski S., Pan Bóg Twój wychowuje Ciebie, Toruń 2005.

Bartnicki R., Kłósek K., Metody interpretacji Nowego Testamentu, Kraków 2014.

Bartosz B., Doświadczenie macierzyństwa. Analiza narracji autobiograficznych, Wrocław 2002.

Bidzan M., Psychologiczne aspekty niepłodności, Kraków 2006.

Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1982.

Cierpka A., Narracje rodzinne w procesie kształtowania się tożsamości człowieka, w: Narracja koncepcje i badania psychologiczne, Warszawa 2004.

Doboszyńska A., Kuczmierowska J., Kwaśniewska J., Nadzieja na nowe życie, Kraków 2015.

Dryll E., Cierpka A., Psychologia, dialogowość, pogranicza, Warszawa 2011.

Franciszkańska3.pl, Niełatwe macierzyństwo biblijnych kobiet, http://fra3mobile.fra3test.ceti.pl/ (dostęp 21.05.2018).

Gałdowa A., Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości, Kraków 1999.

Kryteria diagnostyczne z DSM-5, 2015.

Łaba J., Niepłodności nasze powszednie, http://portal.tezeusz.pl/blog/nieplodnosci-nasze-powszednie/ (dostęp 26.06.2017).

Molicka M., Biblioterapia i bajkoterapia, Poznań 2011.

Morgan A., Terapia narracyjna. Wprowadzenie, Warszawa 2011.

Oblicza macierzyństwa, red. D. Kornas-Biela, Lublin 1999.

Orzeszyna, J., Teologiczno-moralny aspekt niepłodności w małżeństwie, Kraków 2005.

Papieska Komisja Biblijna Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, red. R. Rubinkiewicz, „Rozprawy i Studia Biblijne”, t. 4, Warszawa 1999.

Pawelec B., Pabian W., Niepłodność. Pomoc medyczna i psychologiczna, Sopot 2012.

Pawłowski Z., Hermeneutyczna metoda opowiadania we współczesnej egzegezie, „Collectanea Theologica” 62 (1992) 1, s. 5–17.

Pawłowski Z., Opowiadanie, Bóg i początek: teologia narracyjna Rdz 1–3, „Rozprawy i Studia Biblijne” 13, Warszawa 2003.

Pawłowski Z., Rodzaje literackie w Biblii. Ich znaczenie i funkcja w kształtowaniu mowy o Bogu, „Studia Włocławskie”, t. 3, Włocławek 2007, s. 227–236.

Romaniuk, K., Macierzyństwo w Biblii, w: Macierzyństwo, red. J.Augustyn, Kraków 1998, s. 55–63.

Straś-Romanowska M., Na tropach psychologii jako nauki humanistycznej, Warszawa 1995.

Straś-Romanowska M., Bartosz B., Żurko M., Badania narracyjne w psychologii, Warszawa 2010.

Straś-Romanowska M., Bartosz B., Żurko M., Psychologia małych i wielkich narracji, Warszawa 2010.

Szymik S., Współczesne modele egzegezy biblijnej, Lublin 2013.

Tokarska U., Terapia narracyjna: założenia teoretyczne, metody pracy, obszary zastosowań, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2263 (2000), s. 185–193.

Trzebiński J., Narracja jako sposób rozumienia świata, Gdańsk 2002.

Węgłowska-Rzepa K., Ujęcie z perspektywy psychologii głębi, w: Narracje a wyobrażenia o życiu człowieka, red. M. Straś-Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko, s. 225–244


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism