Zanikająca społeczność. Katolicki Kościół Chaldejski w Iranie po rewolucji irańskiej 1979 roku

Marcin Rzepka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2017.056

Abstrakt


Artykuł, koncentrując się na zmianach ilościowych, jakie zaszły wśród wiernych należących do Katolickiego Kościoła Chaldejskiego po rewolucji irańskiej w 1979 roku, stara się ukazać szerszy kontekst obecności chrześcijan w Islamskiej Republice Iranu. Przedstawia zatem sytuację społeczno-kulturową chrześcijan należących do Kościoła Chaldejskiego przed rewolucją, zwłaszcza zaś działalność społeczną i kulturową, akcentuje zmiany, jakie przyniosła rewolucja w postrzeganiu chrześcijan oraz możliwościach prowadzenia działalności religijnej i politycznej, a także obecną kondycję Kościoła, notującego stały i systematyczny odpływ wiernych, wywołany migracjami.


Słowa kluczowe


Katolicki Kościół Chaldejski; chrześcijanie; Asyryjczycy; Islamska Republika Iranu; rewolucja; islam

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Annuario Pontificio”, Città del Vaticano 1981, 1991, 2000, 2002, 2004, 2010, 2015.

Āszurijān, H., Āszurijān-e Irān, mellati ke bājad az nou szenācht, http://assyrianstudies.org/.

Backer, A.H., Revival and awakening. American evangelical missionaries in Iran and the origins of Assyrian nationalism, Chicago–London 2015.

Bajt-Mansur, W., Namunehā-ji az āsār-e bāstāni-je Āszurihā-je Irān, Tehrān 1377 (=1998).

Balbont, L., Zakazany język, w: Czarna księga prześladowań chrześcijan w świecie, red. J.-M. di Falco, T. Radcliffe, A. Riccardi, tłum. B. Baran, J. Gorecka-Kalita, M. Szewc-Osiecka, Poznań 2015, s. 303–310.

Barry, J., "This is not Our Country": Declining Diversity in the Islamic Republic of Iran, „The Muslim World” 105 (2015) 3, s. 281–298.

Bradley, M., Too Many to Jail. The Story of Iran’s New Christians, Oxford – Grand Rapids 2014.

Christians in Iran. A brief description, http://www.oasiscenter.eu/articles/christians-in--the-muslim-world/2015/06/11/christians-in-iran [dostęp: 10.06.2017].

Ettelā’āti czand dar bāre-je Āszurihā, Markaz-e pażuheszhā-je Dżomhuri-je Eslāmi 1377 (=1998).

Healey, J., "The church across the border": The Church of East and its Chaldean branch, w: Easter Christianity in the Modern Middle East, red. A. O’Mahony, E. Loosley, London–New York 2010, s. 41–55.

Heretics. Iran’s Religious Minorities, Small Media 2014, https://smallmedia.org.uk/work/heretics-irans-religious-minorities [dostęp: 10.06.2017].

Issaji, J., Tadżrobe āmuzande ast, „Margā” nr 23, 15 października 1982, s. 11.

Laingen, B., Yellow ribbon. The secret journal of Bruce Laingen, Washington–New York–London 1992.

Macuch, R., Assyrians in Iran, i. The Assyrian community (Āšūrīān) in Iran, w: Encyclopaedia Iranica, II/8, s. 817–822.

Meram, T., Dar gozaszte osqof-e azam Szamuil Szouriz, „Marga” nr 16, 15 sierpnia 1981, s. 15–16.

Naby, E., The Assyrians of Iran: Reunification of a Millat 1906–1914, „International Journal of Middle East Studies” 8 (1977) 2, s. 237–249.

Persya. Rzut oka na dzieje misyi. Wymordowanie 4000 chrześcijan i arcybiskupa Sontaga w Urmii, „Misye katolickie”, r. 38 (styczeń–luty), 1919, s. 58–59.

Prorok, C. V., Hemmasi, M., Demographic Changes in Iran’s Officially Recognized Religious Minority Populations Since the Islamic Revolution, „African and Asian Studies” 1 (2002) 2, s. 63–86.

Rzepka, M., Payām-e Āšuriyān – the Assyro-Chaldean publications in the Persian language in post-revolutionary Iran, „Orientalia Christiana Cracoviensia” 2 (2010), s. 93–99.

Rzepka, M., New Christians in the Islamic Republic of Iran: Regional and Global Implication, Shifting Identities: Changes in the Social, Political, and Religious Structures in the Middle East, red. M. Raheb, Diyar Publisher 2016, s. 183–194.

Sanasarian, E., Religious Minorities in Iran, Cambridge 2000.

Wilmshurst, D., The Ecclesiastical Organisation of the Church of the East 1318–1913, Louvain 2000.

Wilmshurst, D., The Martyred Church. A history of the Church of the East, London 2011.

Woźniak, M., Współcześni Asyryjczycy i Aramejczycy. Bliskowschodni chrześcijanie w poszukiwaniu tożsamości narodowej, Łódź 2014.

Yonan, G., Assyrer heute: Kultur, Sprache, Nationalbewegung der aramäisch sprechenden Christen im Nahen Osten; Verfolgung und Exil, Wien–Hamburg 1978.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism