W poszukiwaniu nowego paradygmatu: teologia spotkania jako nowy sposób uprawiania refleksji nad Objawieniem

Artur Kołodziejczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2017.050

Abstrakt


Współczesny świat, podlegający nieustannym przemianom, stawia przed teologią nowe wyzwania. Jednym z nich jest aktualizacja treści Objawienia Bożego, aby stały się one zrozumiałe i lepiej trafiały do konkretnego człowieka. Wiąże się to w istotny sposób z koniecznością zdiagnozowania kondycji człowieka w danym okresie dziejowym. Autor argumentuje, że współcześnie trzeba konfrontować się z kryzysem wydarzenia spotkania i dialogu interpersonalnego. Wskazuje także, że są to jedne z elementarnych czynników Objawienia chrześcijańskiego. Tym samym postuluje, aby we współczesnej teologii posługiwać się paradygmatem spotkaniowym. Teologia spotkania winna analizować doświadczenie religijne człowieka, w którym człowiek uważnie przeżywa manifestujący się Absolut oraz konsekwencje wynikające z tegoż doświadczenia dla osoby ludzkiej. Wskazuje także, iż zagadnienie spotkania jest dla chrześcijaństwa kluczowe, albowiem we Wcieleniu doszło do wydarzenia spotkania Boskości z człowieczeństwem. W zakończeniu pracy wskazuje na perspektywy badawcze – także z zakresu analiz interdyscyplinarnych – dla teologii spotkania


Słowa kluczowe


teologia spotkania; dialog; spotkanie; człowiek; paradygmat teologiczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balthasar H. U. von, Gloria, t. 1, Mediolan 1975.

Benedykt XVI, Adhortacja Verbum domini.

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est.

Buber M., Ja i Ty: wybor pism filozoficznych, tłum. J. Doktór, Warszawa 1992.

Giussani L., Chrześcijaństwo jako wyzwanie, tłum. D. Chodyniecki, Poznań 2002.

II Sobór Watykański, Konstytucja Gaudium et spes.

Kapuściński R., Ten Inny, Kraków 2007.

Kracik, J., Komentarz do „Gaudium et spes”, w: Sobór Watykański, Konstytucja Gaudium et spes, Wrocław 2005.

Lonergan B. J. F., Metoda w teologii, Warszawa 1976.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia dzisiaj: perspektywy, zasady i kryteria, Kraków 2012.

Perzyński A., Metoda teologiczna, Warszawa 2006.

Seweryniak H., Teologia fundamentalna, Warszawa 2010.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism