Koncepcja dojrzałej osobowości oraz jej wyznaczniki – prolog do rozważań w kontekście osób przygotowujących się do małżeństwa

Sławomir Tykarski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2017.036

Abstrakt


Przyglądając się kondycji współczesnych małżeństw, można zauważyć przez ostatnie dekady wzrost ilości rozwodów. Jedną z przyczyn jest niedojrzała osobowość małżonka (małżonków). Niniejsze opracowanie stara się przybliżyć i opisać czym jest dojrzała osobowość i jakie są jej kryteria. Dokonuje się tego na podstawie psychologii humanistycznej, której przedstawicielami są G.W. Allport i R.B. Cattell, wykorzystując cechowe ujęcie osobowości. Dzięki wyszczególnionym kryteriom można zrozumieć, jakimi cechami charakteryzuje się człowiek o dojrzałej osobowości. Jej wyznaczniki to między innymi: realistyczne spostrzeganie rzeczywistości, umiejętność rozwiązywania problemów, nawiązywanie i utrzymywanie bliskich relacji z ludźmi, posiadanie dojrzałej emocjonalności, samorealizacja i samowychowanie, posiadanie zwartego światopoglądu, hierarchii wartości i przekonań religijnych. Opracowanie to przyjmuje rolę punktu odniesienie dla kolejnych rozważań w kontekście małżeństwa wskazując na przełożenie braku posiadania dojrzałej osobowości przez małżonków na konflikty, jakie mogą się pojawiać między nimi.


Słowa kluczowe


małżeństwo; relacje; osobowość; dojrzałość; dojrzała osobowość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Allport G.W., Personalisty a Psychological Interpretation, Londyn 1949.

Bazylak J., Psychoterapia i wychowanie religijne, Warszawa 1991.

Cervone D., Pervin L.A., Osobowość. Teoria i badania, Wyd. 10, Krakow 2011.

Dobkowska D., Zdolność psychologiczna do małżeństwa , w: Osobowość kandydata do małżeństwa, R. Sztychmiler (red.), Olsztyn 1999, s. 71–79.

Gasiul H., Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje, Wyd. 2, Warszawa 2012.

Głowny Urząd Statystyczny, Rocznik Demograficzny, Warszawa 2016.

Hall C.S., Lindzey G., Campbell J.B., Teorie osobowości, Warszawa 2013.

Namysłowska I., Terapia rodzin, Warszawa 1997.

Nowak A.J., Osobowość w ujęciu R.B. Cattella, „Studia Philosophiae Christianae”, 10 (1974) 2, s. 167–182.

Nowakowska M., Polska adaptacja 16-czynnikowego Kwestionariusza Osobowości R.B. Cattella”, „Psychologia Wychowawcza”, 13 (1970), s. 478–501.

Siek S., Osobowość a higiena psychiczna, Warszawa 1980.

Siek S., Struktura osobowości, Warszawa 1986.

Sztychmiler R. (red.), Osobowość kandydata do małżeństwa, Olsztyn 1999.

Sztychmiler R., Przygotowanie do małżeństwa w aspekcie osobowości kandydata ,w: Osobowość kandydata do małżeństwa, R. Sztychmiler (red.), Olsztyn 1999, s. 81–105.

Tokarszki S., Obraz Boga a dojrzałość osobowa, Warszawa 2011.

Zamorski J., Dojrzałość psychologiczna. Uwarunkowania wychowawcze obrazu siebie, Lublin 2003.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism