The Status of the Cloned Human Embryo in Italian Bioethical Literature

Piotr Wójcik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2015.049

Abstrakt


Status klonowanego embrionu we włoskiej literaturze bioetycznej

Próby klonowania podjęte na zwierzętach, a zwłaszcza te w kontekście człowieka wywołały bardzo liczne dyskusje na temat statusu embrionu ludzkiego. Udzielenie odpowiedzi na pytanie, jaki status ma embrion od pierwszych chwil swojego istnienia, pozwoliłoby na wyeliminowanie wielu kontrowersji. W dyskusji toczącej się na temat człowieczeństwa na wczesnym etapie rozwoju używa się zarówno terminów biologicznych, jak i filozoficznych. Wśród interpretacji danych dotyczących rozwoju embrionu ludzkiego powstałego w procesie klonowania w literaturze włoskiej znajdują się rożne teorie i kryteria jego człowieczeństwa. Można je podzielić na dwie części: człowiek od początku oraz człowiek w fazie późniejszej. W pierwszej części przytaczane są takie argumenty, jak: genetyczny, ciągłości rozwoju, indywidualności i tożsamości. W drugiej natomiast: totipotencja, implantacja w macicy, aktywność mózgu, świadomość, akceptowalność przez matkę i społeczeństwo.  


Słowa kluczowe


status embrionu; klonowanie; człowiek

Pełny tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism