Riflettere sulla vita morale cristiana. La proposta morale di Domenico Capone 50 anni dopo Vaticanum II

Artur Niemira

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2015.048

Abstrakt


Refleksja na temat chrześcijańskiego życia moralnego. Propozycja
moralna Domenico Capone 50 lat po Soborze Watykańskim II

50 lat po zakończeniu Soboru Watykańskiego II, w niniejszym artykule zaproponowane zostało spojrzenie na pasjonującą teologiczną drogę profesora Akademii Teologii Moralnej w Rzymie (Accademia Alfonsiana) Domenico Capone, który przedstawił propozycję moralną aktualną dla człowieka XXI wieku. W jakimś sensie to, co zaproponował Capone, było wizją proroczą na obecne czasy, w jakich Kościół rozwija swoje nauczanie. Droga odnowy życia moralnego zaproponowana przez niego opiera się na refleksji nad człowiekiem, jego działaniem i życiem moralnym. Ten wielki teolog rozumiał człowieka jako „osobę w Chrystusie”, a więc jako tego, który doświadczył spotkania z Chrystusem w swoim życiu, poznał Go i wszedł na drogę Jego naśladowania. Z tego doświadczenia bierze się struktura i dynamizm życia moralnego i na nim opiera się cała odnowa chrześcijańskiej moralności zaproponowana przez Domenico Capone: chrystologiczny fundament życia moralnego chrześcijanina, dzięki któremu Chrystus staje się w nas zasadą egzystencji i działania, wezwanie i odpowiedź jako elementy dialogicznej natury relacji człowieka z Bogiem, upodobnienie się do Chrystusa, realizacja powołania do życia w miłości, co w konsekwencji prowadzi do codziennego dawania odpowiedzi życiem na powołanie do świętości. Taki model chrześcijańskiej moralności, zaproponowany już ponad pół wieku temu, znalazł swoje odzwierciedlenie w dokumentach soborowych oraz w nauczaniu papieży: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, co czyni propozycję moralną Domenico Capone jak najbardziej aktualną.


Słowa kluczowe


życie moralne; Domenico Capone; Sobór Watykański II

Pełny tekst:

PDF (Italiano)

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism