Karta Praw Rodziny w urzeczywistnianiu praw człowieka

Piotr Zamelski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2015.012

Abstrakt


Przedmiotem opracowania jest znaczenie Karty Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej z 1983 r. dla urzeczywistniania praw człowieka. Karta zawiera obszerny katalog praw przysługujących rodzinie, które odnoszą się do całej wspólnoty rodzinnej i poszczególnych jej członków. W opracowaniu dokonano analizy Karty jako prawnie niewiążącego aktu normatywnego z zakresu ochrony praw człowieka. Uwzględniono przy tym przesłanie duszpasterskie Karty, które wpływa na jej kształt i treść. W rozważaniach podjęto zagadnienia charakteru normatywnego Karty, jej genezy i podstawowych założeń oraz zawartych w niej wartości naczelnych i katalogu praw rodziny. Na zakończenie dokonano podsumowania rozważań.


Słowa kluczowe


nauczanie społeczne; prawa człowieka; filozofia prawa; rodzina; wychowanie

Pełny tekst:

PDF

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism