Teologia arabskich chrześcijan. Novum czy déjà vu?

Michał Sadowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2014.025

Abstrakt


Historia chrześcijaństwa arabskiego ma swoją genezę w muzułmańskiej konkwiście Bliskiego Wschodu. Teologia spisana po arabsku jest wypadkową dotychczasowych kościelnych tradycji obecnych na omawianym terenie, greckiej i syryjskiej, oraz teologii muzułmańskiej. Nie jest ona hybrydą, trzecią drogą, ale swoistą odpowiedzią na stawiane wyzwania i zagrożenia natury teologicznej. Teologia arabskich chrześcijan nie jest produktem wtórnym, czy inną wersją językową rodzimych tradycji. Jest ona nową jakością. Nowość ta osadza się na podejmowaniu zagadnień teologicznych w dialogu z islamem, z uwzględnieniem jego retoryki, kreatywnością w zakresie terminologii arabskojęzycznej oraz różnorodnością form obrony wiary i jej prezentacji.


Słowa kluczowe


arabscy chrześcijanie; islam; Biblia; Koran; Trójca św.; Wcielenie; język arabski; dialog

Pełny tekst:

PDF

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism