Czy rodzina przemija? Definicja i przyszłość rodziny według Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD) w perspektywie ekumenicznej

Marcin Składanowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2014.023

Abstrakt


Dnia 19 czerwca 2013 roku w Berlinie przedstawiciele luterańskiego Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (Evangelische Kirche in Deutschland, EKD) zaprezentowali obszerny dokument zatytułowany Zwischen Autonomie und Angewiesenheit. Familie als verlässliche Gemeinschaft stärken. Eine Orientierungshilfe des Rates des Evangelischen Kirche in Deutschland (Między autonomią a zależnością. Umacnianie rodziny jako trwałej wspólnoty. Wskazania Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech). Niektóre treści tego tekstu wywołały poruszenie w kręgach katolickich i prawosławnych. Krytycy dokumentu zarzucają Radzie EKD, że zerwała z biblijnym obrazem rodziny, który przez wieki, pomimo podziałów wśród chrześcijan oraz związanych z nimi rozbieżności teologicznych, był jednomyślnie wspierany przez wszystkie Kościoły i Wspólnoty kościelne na Zachodzie i na Wschodzie. W tym kontekście artykuł analizuje strukturę, teologiczne i społeczne podstawy dokumentu oraz jego znaczenie ekumeniczne


Słowa kluczowe


EKD; luteranie; rodzina; małżeństwo; etyka; ekumenizm

Pełny tekst:

PDF

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism