Antropologiczne aspekty rekonstrukcjonizmu żydowskiego

Waldemar Szczerbiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2011.024

Abstrakt


Wszelkie rozważania na temat antropologii żydowskiej domagają się uprzedniego wyjaśnienia fenomenu myśli żydowskiej w ogóle. Nie jest bowiem jasne i oczywiste stwierdzenie, co oznacza określenie „żydowski”. Od strony podmiotowej nie wystarczy, że myśliciel jest Żydem. W samym środowisku żydowskim stosuje się różne kryteria uznawania kogoś za Żyda (jedno z rodziców jest Żydem, matka jest Żydówką, wystarczy poczucie bycia Żydem). Pomijając kontrowersje z tym związane, o wiele poważniejszy jest problem od strony przedmiotowej. Nie każdy bowiem Żyd odzwierciedla żydowski sposób myślenia. 


Pełny tekst:

PDF

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism