Od redakcji

Mirosława Buczyńska, Wojciech Cichosz, Dariusz Kotecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/31232

Abstrakt


Niniejszy zeszyt czasopisma naukowego „Teologia i Człowiek” nosi znamię podwójnego jubileuszu. Po pierwsze, dlatego że jest to już 50 numer periodyku, a po drugie, że jest on dedykowany Księdzu prof. dr. hab. Krzysztofowi Koneckiemu, założycielowi tego czasopisma i jego pierwszemu redaktorowi naukowemu, z okazji Jego 70. Rocznicy urodzin. Przez tę skromną publikację pragniemy wyrazić nasz głęboki szacunek, szczerą wdzięczność i serdeczne podziękowanie za wieloletnią pracę naukową, dydaktyczną i redakcyjną, a także za ofiarną pracę wychowawczą Księdza Profesora.

W gronie autorów bieżącego numeru znaleźli się naukowcy z Uniwetsytetu Mikołaja Kopernika, czyli Alma Matris dostojnego Jubilata, ale także z wielu innych środowisk, jak np.: z Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pała II w Krakowie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Opolskiego, a takze z Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku oraz z Kongregacji ds. Duchowieństwa w Watykanie,

 


Słowa kluczowe


Teologia i Człowiek; ks. Krzysztof Konecki; jubileusz

Pełny tekst:

PDF

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism