Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Tekstura. Rocznik Filologiczno-Kulturoznawczy?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Wymogi redakcyjne

 

Prosimy o dostarczanie niepublikowanych tekstów naukowych w języku polskim (format .doc, objętość do 10 stron maszynopisu, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, przypisy dolne, oznaczenia polskie, bibliografia w porządku alfabetycznym). Informujemy, że istnieje możliwość publikacji fragmentów prac zaliczeniowych, licencjackich, magisterskich.

Praca w lewym górnym rogu powinna zawierać dane: imię i nazwisko autora, nazwę jednostki, którą autor reprezentuje, adres e-mail autora.

Pod artykułem winny znaleźć się słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (po 6), a także streszczenie w języku polskim (100 słów).

Redakcja zastrzega sobie prawo do przyjęcia bądź odrzucenia nadesłanych tekstów oraz do dokonywania poprawek i skrótów w tekstach przyjętych do druku.

Szczegółowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną: tekstura@umk.pl

 

Dla autorów - do pobrania w formie pliku PDF:

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
  2. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
  3. Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 11 oraz interlinia 1,0).
  4. Ewentualne źródła finansowania pracy zostały wymienione w zgłaszanej publikacji w miejscu zgodnym z wymogami redakcyjnymi. W zgłaszanym utworze nie występują zjawiska "ghostwriting", guest-autorship" oraz konflikt interesów. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.
  5. Autor wyraża zgodę na warunki i zapisy umowy licencyjnej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, której treść dostępna jest TUTAJ. W przypadku pracy zbiorowej autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełnił oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podał wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Treść pracy znana jest wszystkim jej współautorom i wyrażają oni zgodę na jej publikację. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych autorów.
Dane autorów nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.

 


Partnerzy platformy czasopism