Zespół redakcyjny

Opiekun Naukowy

  1. Dr hab. Magdalena Bizior-Dombrowska, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Redaktor naczelna

  1. Magdalena Tadzik, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Zastępca redaktor naczelnej

Redaktorzy

  1. Magdalena Tadzik, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska


Partnerzy platformy czasopism